Nové sazby cestovních náhrad

Ve Sbírce zákonů byla dne 13. 5. 2022 zveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Uvedená vyhláška se v roce 2022 mění již podruhé. Podle údajů ČSÚ za leden 2022 došlo ke zvýšení průměrné ceny 1 kilowatthodiny elektřiny na 5,94 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. tak činí 46,34 %. Ke dni 12. 3. 2022 tak došlo na základě zvýšení průměrné ceny 1 kilowatthodiny elektřiny k navýšení výše průměrné ceny pohonné hmoty na 6,00 Kč za 1 kilowatthodiny elektřiny.

Podle údajů ČSÚ za měsíc březen 2022 došlo ke zvýšení průměrné ceny za 1 litr motorové nafty na 47,10 Kč a průměrné ceny benzinu automobilového 95 oktanů na 44,50 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. tak činí 30,47 % v případě motorové nafty a 20 % v případě benzinu automobilového 95 oktanů. Aktuální novela vyhlášky tak reaguje na zvýšení průměrné ceny za 1 litr motorové nafty z částky 36,10 Kč na částku 47,10 Kč a průměrné ceny za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů z částky 37,10 Kč na částku 44,50 Kč, aby poskytované cestovní náhrady odpovídaly skutečné ceně pohonných hmot.  

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

  • 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 47,10 Kč u motorové nafty,
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Ostatní náhrady zůstávají zatím beze změny.

Podobné články

Aktuality 27. 6. 2022 / 18:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

Dne 31. 3. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Aktuality 6. 6. 2022 / 15:00

Zvýšila se náhrada za ztrátu na výdělku

Dne 31. května 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání...

Aktuality 5. 6. 2022 / 14:48

Třetí zvýšení důchodů v roce 2022

V souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, které nabyde účinnosti dnem 1. září, dojde v roce 2022 k dalšímu, v pořadí již třetímu, mimořádnému zvýšení důchodů.

Načíst další
 
Napište nám