Novou vládou schválené změny ve stupnicích platových tarifů od 1. 1. 2022

Hned se začátkem nového roku vám přinášíme nemilou zprávu ohledně změny stupnic platových tarifů a od nich se odvíjejících platů zaměstnanců. Ke změně došlo rozhodnutím nové vlády v souvislosti s nařízením vlády č. 531/2021 Sb. ze dne 29. prosince 2021. V souvislosti s tímto došlo s účinností od 1. ledna 2022 ke změně nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, které upravují stupnice platových tarifů.

  • Meziročně tak nedojde k navýšení stupnic platových tarifů u zaměstnanců uvedených v § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (technickohospodářští pracovníci, dělníci a úředníci dle zákoníku práce).
  • Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, jejichž stupnice platových tarifů se řídí nově vytvořenou přílohou číslo 2, se zvýší tarify nikoli o 1000 Kč, nýbrž pouze o 700 Kč.
  • Ke stejné změně došlo u nelékařských zdravotnických pracovníků zařazených do 2. až 7. platové třídy. I zde dojde k navýšení platových tarifů pouze o 700 Kč namísto původně schválených 1000 Kč.
  • U nelékařských zdravotnických pracovníků zařazených od 8. platové třídy a výše a u všech lékařů zůstalo avizované zvýšení tarifů o 6 % zachováno.
  • Pedagogičtí pracovníci nebudou mít tarify navýšeny o 3 %, ale pouze o 2 %.
  • Meziročně také nedojde k navýšení stupnice platových tarifů státních zaměstnanců, na které se vztahuje nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Níže jako soubor ke stažení naleznete novou podobu tabulek stupnic platových tarifů účinných od 1. ledna 2022.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám