Nutná je týmová práce, spolupráce a ocenění práce celého týmu

Zdravotničtí asistenti jsou nedílnou součástí týmů zdravotnických pracovníků. Postavení zdravotnických asistentů v zemích Evropské unie je tématem jednání stálého výboru pro zdravotnictví a sociální služby Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (HSS EPSU).

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) požaduje zlepšení pracovních podmínek a odměňování všech zaměstnanců ve zdravotnictví. Mezi jednu z aktuálních priorit patří zařazení otázky postavení zdravotnických asistentů. Kdo je zdravotnickým asistentem? Které kategorie zdravotnických pracovníků lze mezi zdravotnické asistenty zařadit? U nás v tomto případě lze mezi zdravotnické asistenty zařadit sanitáře, ošetřovatele, praktické sestry. Země Evropské unie ovšem nemají jednotné členění, nemají jednotné podmínky pro výkon povolání ani jednotný seznam regulovaných povolání.

Dne 14. dubna 2021 se uskutečnil on-line seminář k otázkám kvality a ocenění práce a vzdělávání zdravotnických asistentů. Cílem tohoto a následujících jednání je zajistit lepší spolupráci mezi odborovými svazy jednotlivých států EU, podpora zdravotnických asistentů na národní a evropské úrovni.

Seminář zahájila předsedající stálého výboru EPSU Maryvonne Nicolle s poznámkou, že se z důvodu stálé pandemie nemůžeme osobně setkávat, ale přes všechny překážky musíme pokračovat v práci za ochranu práv a bezpečnost zaměstnanců. Situace asistentů zdravotní péče byla a je obtížná. Nutné je, aby všechny kategorie zdravotnických pracovníků tvořily jednotný tým. Týmová práce je zásadní pro udržení chodu nemocnic.

Podle předložené informace odborů z Irska byli nejhůře zasaženou kategorií zaměstnanců právě zdravotničtí asistenti, dále sestry a na třetím místě lékaři. Pandemie COVID-19 ukázala, že je načase uznat a ocenit práci zdravotnických asistentů. Role a rozsah péče, kterou zdravotničtí asistenti poskytují, se stále zvyšuje, jsou využíváni i tam, kde je nedostatek sester. Uznání nestačí, musí být nárok na vyšší mzdu, vzdělávání a profesní rozvoj. Zdravotničtí asistenti hovořili o strachu a zmatku během pandemie. Chybělo řádné ochranné vybavení, byl nedostatek zaměstnanců, byl nárůst dalších a dalších povinností, pravidel a očekávání veřejnosti, že se vše zvládne. Odbory vedou kampaň za regulaci a registraci zdravotnického asistenta.

Zástupkyně odborů UNISON zastupující ošetřovatelky a porodní asistentky ve Velké Británii sdělila, že mnoho ze zdravotnických asistentů má mzdu pod stanovenou hranicí chudoby. Zdravotničtí asistenti udržovali svou flexibilitou chod britské Národní zdravotní služby (NHS). NHS je veřejně financovaný zdravotní systém. Britská vláda si neuvědomila důležitost těchto zdravotnických pracovníků, kteří mají velmi málo příležitostí k celoživotnímu vzdělávání a jsou nuceni snášet špatné pracovní podmínky.

Během pandemie se pozornost upřela na nemocnice a zapomnělo se na komunitní péči. Zástupci poskytované komunitní péče pro obyvatele s mentální poruchou nebo poruchou učení sdělili, že se neřešila dostupnost stravy, zajištění hygieny, například dostupnost sprch. Mnoho zdravotnických asistentů bylo bez příslušného proškolení přeřazeno k práci mezi lidi s mentálními poruchami a s léčbou závislostí, což vyvolalo extrémní stres.

Závěrem kolegové z UNISON předložili návrhy a výzvy, které je třeba řešit. Základními prioritami jsou mzdové ocenění, lepší pracovní podmínky, mobilita, migrace, uznání vzdělání pro výkon povolání.

Ve Švédsku spolupracují odbory se Švédskou asociací místních úřadů a regionů, vytvořily model rozvoje kariéry, který umožňuje ošetřovatelům postup na praktické sestry nebo sestry se specializací.

Zástupkyně německých odborů ver.di informovala, že vzdělávání, odborná příprava, možnosti rozvoje pro zdravotnické asistenty nejsou na národní úrovni regulovány. Zdravotničtí asistenti jsou využíváni ke kompenzaci nedostatku sester, a to i z důvodu jejich nižších mezd. Do kolektivních smluv zahrnují také pracovní podmínky, mzdy, vzdělávání a možnost kariérního postupu na post kvalifikované sestry. Pandemie jasně ukázala potřebu kvalifikovaného personálu.

V Rumunsku jsou zdravotničtí asistenti špatně placeni, málo kvalifikováni, nebyli přednostně očkováni, tak jako byli očkováni lékaři a sestry. Mzdy jsou ve zdravotnictví zmrazeny, sociální dialog s vládou se nekoná.

Ve Španělsku je situace obdobná, je zde nízký počet velmi přetížených zdravotnických asistentů s nedostatečnou kvalifikací a mzdou.

Účastníci semináře se shodli, že odboráři by měli zajistit solidární vazby mezi odbory, které zastupují zdravotnické asistenty, umožnit diskuse, zajistit nábor nových členů, a to formou vytvoření skupiny zástupců zdravotnických asistentů.

Skupina zástupců zdravotnických asistentů při EPSU se bude zabývat otázkou regulace povolání zdravotnických asistentů ve státech Evropské unie.

Společný rámec odborného vzdělávání pro zdravotnické asistenty zatím evropští odboráři ze zdravotnictví a sociálních služeb nepodporují. Každá země a zástupci odborů musí mít možnost zvolit si vlastní vzdělávací rámec.

Nutné je lepší vzdělávání, uznání a regulace povolání, nutné jsou finance k ocenění zdravotnických asistentů. Zdravotničtí asistenti nesmí být nadále neviditelnou součástí týmů.

Podobné články

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Aktuality 7. 1. 2023 / 9:31

Demonstrace v Bruselu: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy

V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu konala demonstrace evropských odborářů veřejných služeb ze zdravotnictví a sociální péče.

Aktuality 7. 12. 2022 / 13:13

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám