O chudobě, důstojnosti a současné ekonomické nejistotě

V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze se 23. listopadu 2022 konal workshop s názvem ,,Od chudoby k důstojnosti: kde hledat odpovědi na zkušenost ekonomické nejistoty“. Workshop se uskutečnil v rámci mezinárodní konference FACETS OF RESILIENCE, kterou pořádala Akademie věd ČR pod záštitou českého předsednictví v Radě EU. Dva dny účastníci konference diskutovali o problémech chudoby a hledali cesty k jejímu řešení.

Situaci v ČR přiblížila socioložka Kateřina Smejkalová: ,,Česká ekonomika je postavena na nízkých mzdách. A přesto byly nízké příjmy, malé úspory nebo s tím související obavy z budoucna dlouhodobě vnímány jako individuální odpovědnost (,,Tak prostě pracuj víc“, ,,Musíš na něčem holt ušetřit“), stigmatizovány a zneviditelňovány. Jako by problém chudoby v Česku neexistoval, k existenčním potížím se tak nikdo nehlásí. Přitom ekonomická nejistota dopadá na řadu lidí, jak mimo jiné ukazuje nástroj Minimální důstojné mzdy vyčíslující, kolik by lidé museli vydělávat, aby byli schopni pokrýt náklady na skromný, ale materiálně důstojný život odpovídající tomu, co současná česká společnost vnímá jako standard. Dlouhodobě vychází, že takové příjmy nemá až polovina pracujících.“  

Workshopu se účastnili zástupci organizací, které se dlouhodobě a z velmi různých pozic setkávají s dopady nízkých mezd na českou společnost. Všichni se shodli na tom, že nízké příjmy a ekonomická nejistota jsou velkým problém současné společnosti a představují závažný problém, který je potřeba řešit kolektivně a systémově. Potvrdilo se také, že lidé s nízkými příjmy mají většinou problém hovořit o své zkušenosti a navíc je společnost často stigmatizuje a staví do role těch, kteří si za svoji situaci mohou sami.

Účastníci workshopu připomněli, že ekonomická nejistota zasahuje daleko větší část české populace a počet chudých lidí v kontextu energetické krize a zvyšujících se cen roste. Workshop hledal pomocí skupinové spolupráce také východiska a byly prezentované konkrétní příklady.

Úvodní slovo k první části měla Jana Ustohalová z Deníku N, která pokládala otázky: ,,Co nám brání mluvit o (vlastní) ekonomické nejistotě, nízké mzdě či ekonomickém zabezpečení? Co s námi dělá individualizace a stigmatizace nízkých příjmů? A proč se to děje?“

V druhé části workshopu vystoupil předseda Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Tomáš Vančura, který prezentoval své zkušenosti z kolektivního vyjednávání, kdy se odborům podařilo skokové navýšení mezd v jejich oboru.

Závěrem se účastníci snažili najít možnosti společných postupů všech aktérů, kteří usilují o lepší pracovní a sociální podmínky.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na praktických příkladech prezentovala spojenectví odborů a dalších společností při organizování akcí ve zdravotnictví a také obecně. Připomněla spojenectví s pacientskými organizacemi, se zaměstnavateli a dalšími, které vedlo ke zvýšení objemu financí ve zdravotnictví na rok 2020. Připomněla také historické spojení odborů s různými organizacemi v platformě Stop vládě v letech 2010 až 2013.

Místopředsedkyně OS Jana Hnyková sdělila poslední zkušenosti s propojováním organizací při obraně práv zaměstnanců a pacientů na jižní Moravě.

Boj za důstojnou mzdu je bojem odborů od počátku vzniku odborového hnutí. Člověka má jeho práce uživit a tomu, kdo nemá to štěstí, že je schopný se o sebe postarat, má být pomoženo. Sociální práva jsou základem každé vyspělé společnosti a ve společnosti by se neměly zužovat pouze na energetickou chudobu, sociální vyloučení či nezaměstnanost, jako je to v České republice. Je jen dobře, že se propojují všichni aktéři a společně se snaží, aby to, co si představujeme, bylo také realizováno.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám