Obávám se, že určitě přijdou koronatunely

Skutečnost, že odbory jsou pro zaměstnance zásadní, se projevuje průběžně, když ale nastane kritická situace, tak odbory pomáhají násobně. Náš odborový svaz sdružuje zaměstnance ze zdravotnictví a sociálních služeb. V době COVID-19 jde tedy o zaměstnance v první linii. Jak to vypadalo? Zdravotníci a pracovníci v sociálních službách nebyli zpočátku proti nákaze chránění. Chyběly osobní ochranné pomůcky, metodická doporučení, situace se měnila z hodiny na hodinu. Ministerstvo zdravotnictví zvládlo mimořádná opatření ve vztahu k obyvatelům, ale nemocnice a sociální služby bohužel nezvládlo a nezvládá. Přitom náš OS opakovaně Ministerstvu zdravotnictví předával důležité aktuální podněty a informace z terénu. Kvůli nedostatku osobních ochranných prostředků jsme se nakonec obrátili na vicepremiéra Jana Hamáčka. Rozvoz tolik potřebných roušek, respirátorů a obleků začal fungovat až tehdy, když se do situace vložil právě on, za což mu patří poděkování.

Zavedli jsme krizovou komunikaci odborů

Začali jsme takřka 24 hodin denně komunikovat a pomáhat. Jen pár příkladů, co se osvědčilo. Odborovým organizacím a členům jsme průběžně zasílali důležité informace a doporučené postupy e-mailovou poštou. V e-mailech jsme odpovídali na nejčastější dotazy, které jsme dostávali od našich předsedů a členů. Opakovaně jsme připomínali, že i v případě pandemie platí zákoník práce a další zákony. Odmítli jsme nebezpečnou práci bez ochranných pomůcek. Nesouhlasili jsme s 24hodinovými směnami sester na ARO a na záchrankách. Řešili jsme a vyřešili právo rodičů z řad zdravotníků a pracovníků v sociálních službách na ošetřovné. Vydali jsme informaci, že nelze držet zaměstnance proti jeho vůli na pracovišti. Opakovaně jsme připomínali, že pokud je zaměstnanec v karanténě z důvodu kontaktu s pozitivním pacientem nebo spolupracovníkem, má právo na doplatek do plné mzdy nebo platu. Navrhli jsme zařadit COVID-19 mezi nemoci z povolání. Řešili jsme náhrady mezd a překážky na straně zaměstnavatele v případě lázní, kde nastaly naprosto neočekávané situace. Stále jsme připomínkovali zákony – navrhli jsme razantně zvýšit platby za státní pojištěnce (bylo schváleno) a požádali jsme premiéra, aby byl zaměstnancům v nemocnicích a sociálních službách přiznán za dobu mimořádného stavu zvláštní příplatek (na výsledek čekáme). Oslovili jsme hejtmany, aby zvýšili příplatky pro výjezdové skupiny zdravotnických záchranných služeb. Snažili jsme se pomáhat také konkrétně – předávali jsme odborovým organizacím kontakty na firmy, které chtěly pomáhat pracovníkům v první linii.

Snížili jsme odvody organizacím za členy na ošetřovném

Řešili jsme i otázky související se členstvím v odborovém svazu a s činností zaměstnanců a funkcionářů OS. Upravili jsme pravidla pro poskytování darů ze svazového Zajišťovacího fondu, snížili jsme odborovým organizacím odvody za členy na ošetřovném. Naši pracovníci a právníci byli v nepřetržité pohotovosti, řešili jsme, co bylo třeba. Kdo by měl zájem, tak více podrobných informací najde na našich webových stránkách www.zdravotnickeodbory.cz

Co vše chtějí za pandemii schovat

Koronavirová doba ukázala mnohé. Na povrch vyplula jak pozitiva, tak negativa. Lidé se většinou semkli a vzájemně si pomáhají. Ale objevily se i situace, kdy šli lidé proti lidem, opět se našli ti, co umí využít a asi i zneužít cokoliv. Určitě při-jdou i koronatunely. Už teď je neuvěřitelné, co vše se dá pod pandemii schovat. Je to jako vždy, záleží na naší morálce a životních hodnotách, na našem přístupu k tomu druhému. Proto musíme další vývoj bedlivě sledovat a reagovat na vše, co ještě přijde. Nezapomínejme, že priori-tou jsou pro nás lidé práce. Jsem moc ráda, že jsem součástí slušného a spolehlivého společenství, které chrání slabší. Společenství, kde je běžné a normální si navzájem pomáhat. ČMKOS a svazy současnou mimořádně těžkou situaci zvládají. Vážené kolegyně odborářky a kolegové odboráři, všem vám velmi děkuji za práci, za pomoc, podporu a přeji, ať z koronavirové zkoušky vyjdeme posíleni a hlavně ať ji přečkáme ve zdraví.

Text byl publikovaný 14. 5. 2020 v časopise Sondy revue

Podobné články

Aktuality 10. 9. 2022 / 18:29

Ohlédnutí za horkými prázdninovými týdny a dny

Ráda bych se ohlédla nejen za horkými letními dny, ale také připomněla, co jsme v tyto týdny a dny prožili na našem odborovém svazu.

Aktuality 9. 9. 2022 / 19:40

Kybernetická bezpečnost a zdravotníci

Taky si někdy připadáte u počítače jako lama? Přes intenzivní snahu se posouvat, mám tento pocit stále docela často.

Aktuality 16. 8. 2022 / 10:01

Malé letní rozjímání

Po delším čase na mě vyšlo napsání úvodníku do našeho odborového Bulletinu. A je to tady, najednou mám v hlavě prázdno a nevím, na jaké téma se zaměřit.

Načíst další
 
Napište nám