Obrovské množství vytrvalé práce odborářů táborské nemocnice

Schůze odborové organizace táborské nemocnice se konala ve středu 13. října. Jako hosté se jí zúčastnili předseda ČMKOS Josef Středula, předseda LOK-SČL Nemocnice Tábor MUDr. Koubek, zástupce jihočeské krajské rady a předseda odborové organizace písecké nemocnice Roman Carda, předseda odborové organizace ZZS Jihočeského kraje Jakub Herout a regionální manažer odborového svazu Bc. Václav Matoušek.

Předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval přítomným za jejich práci, upozornil, že je důležité si uvědomit, že žádná profese není nepodstatná. Vyzdvihl podstatu a důležitost odborů v táborské nemocnici. Ví, jaký kus práce zde odbory odvedly. Označil řetězení pracovních smluv za velmi nevýhodné pro zaměstnance a pochválil odboráře, že to vymýtili. Dal příklad z osobního života týkající se BOZP a ukázal tak přítomným, jak je důležitá role odborů v této oblasti. Apeloval na zaměstnance, že jejich právem je být v odborech, protože odbory jim pomohou v situacích, kdy jednotlivec je slabý v tom něco obhájit.

MUDr. Koubek vyslovil podporu odborové organizaci, spolupráce mezi oběma organizacemi je na dobré úrovni.

Předsedkyně odborové organizace Martina Netrvalová ve svém vystoupení zdůraznila, že touto schůzí chce ukázat, co všechno odbory dělají a že je důležité být toho součástí svým členstvím a podporovat ty, kteří to dělají aktivně. Poté shrnula nejdůležitější momenty z práce odborové organizace v uplynulém čtyřletém období.

  • V roce 2017 se rozhodla nechat přepočítat úhrady pojišťoven. Platby zejména od VoZP přicházely za péči s několikaletým zpožděním. A celkové úhrady tak dle vedení nemocnice nestačily na navyšování základních tarifů od začátku roku. Využila možnosti prosazené odborovým svazem a nechala na Ministerstvu zdravotnictví přepočítat úhrady pro nemocnici. Výsledkem bylo zjištění, že část úhrad na mzdy pokryje z 95 % i náklady na zvýšení mezd srovnatelné se státním sektorem. Zároveň napsala generálnímu řediteli VoZP o důsledcích jejich zpožděných úhrad a dopadu nejen na zaměstnance, ale i na jejich klienty. Následovala odpověď, že nemocnici všechny úhrady nejen posílají, ale dokonce i navyšují.
  • Dalším velkým úspěchem byla obhajoba podnětu k šetření přesčasové práce na OIP u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou – směnařů. Po 2,5 letech šetření a i s pomocí předsedy ČMKOS se dostavil pozitivní výsledek. Prokázalo se, že plánovat pracovní rozvrh na 52 týdnů se neosvědčilo k průkaznosti práce přesčas, která neustále mizela do hlubin temna. Zkrátila se tak vyrovnávací období, nastavila se jasná pravidla, kdy se přesčas zaplatí ihned v následujícím výplatním termínu, vznikl formulář na zapisování výměny směn a formulář na souhlas s udělením náhradního volna, kde se každý, kdo nechce proplatit přesčas, musí podepsat, že chce vybrat náhradní volno. Tímto se vyvrátilo nesmyslné tvrzení manažerů nemocnice, že přesčas vzniká nejvíce výměnou služeb.

Bohužel ale i nadále se na některých odděleních objevují stesky zaměstnanců, že jim přesčasy mizí a bez jejich souhlasu je jim udělováno direktivně náhradní volno. Z posledního takového jednání, kdy se zaměstnanec ozval, jsme se s manažerkou oddělení shodly na následujícím: každá půlhodina strávená na pracovišti nad rámec pracovní doby vlivem potřeby provozu se okamžitě jak v minulosti, tak i nadále bude evidovat v pracovním výkazu. Všichni zaměstnanci mají prostor si vybrat přestávku na oddych v kuse, bez odbíhání. A když to v některých případech nepůjde, tak se jim půlhodina neodečte.

  • Vlivem odborové aktivity a prozření zaměstnanců se zdejší odborová organizace od roku 2017 rozrostla z 96 na 238 členů, je druhou největší organizací z 18 v Jihočeském kraji. V přepočtu na všechny nelékaře je zde každý 3. zaměstnanec odborově organizován.
  • Další předností ZO je všeobecná informovanost, nejen díky činnosti předsedkyně v krajské radě, ale i účastí na celorepublikových seminářích a vzdělávacích akcích.
  • Nejde opomenout zvýšení mezd od roku 2017, což je každý rok velice nelehký proces. V posledních dvou letech se ale u nelékařů podařilo navýšit podobně jako ve státním sektoru. Tarif všeobecné sestry stoupl od roku 2017 z 22 000 o 12 000 + 3000 Kč za směnnost.
  • Odborová organizace společně s LOK vypověděly s předchůdci ujednanou dohodu o možnosti opakování pracovních smluv dle potřeby zaměstnavatele. Podle zákoníku práce je to možné jen v souvislosti s mimořádnou potřebou, zde to byla zaběhlá praxe. Upíralo to po dvou prodlouženích zaměstnancům nárok na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnanci tak byli drženi v nejistotě a v nevýhodách pořídit si hypotéku atd.
  • Odbory pomáhají při usilování o uznání COVID-19 jako nemoci z povolání a komunikace s předsedou insolvenčního soudu v Českých Budějovicích a následné právní kroky JUDr. Brůhy pomohly zaměstnancům v insolvenci získat alespoň část covidových odměn od státu.
  • Velký posun se podařil v oblasti BOZP. Těžké období covidu ukázalo důležitost této oblasti, kterou mají odbory ze zákona v kompetenci. Odborová organizace spolupracovala se svazovou inspektorkou BOZP Barborou Vančurovou, která po několika návštěvách a metodické pomoci vytvořila 14stránkový protokol o nedostatcích, které je třeba napravit.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám