Odboráři jednali s premiérem Sobotkou a zástupci MPSV o odměňování v roce 2017

Jednání zástupců odborových svazů s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou se uskutečnilo v úterý 19. dubna. Vedle premiéra se jednání zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí  – první náměstek Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa a ředitel odboru pracovněprávní legislativy JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Delegaci odborů vedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a dále vyjednávali předseda OS státních orgánů a organizací Bc. Pavel Bednář, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková, předseda ČMOS pracovníků školství Mgr. František Dobšík, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody PhDr. Anna Machová, místopředseda OS hasičů Jiří Jílek a vedoucí makroekonomického oddělení ČMKOS Ing. Martin Fassmann. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2017.

Premiér Sobotka představil návrh ČSSD – růst tarifních platů od 1. 1. 2017 ve zdravotnictví a ve školství o 10 % a u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru o 5 %. Zdůraznil, že zatím nejde o vládní návrh, protože jednání v této věci v rámci vládní koalice teprve probíhají. Zvláštní problematikou je odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě.

Představitelé odborů v úvodu vyjádřili názor, že je třeba revidovat celý systém odměňování ve veřejném sektoru. Přednesli požadavek na navýšení objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení tabulky č. 1, 2 a 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě včetně možné novelizace tohoto zákona. Zároveň sdělili, že je možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém období, tedy s účinností například již od září tohoto roku, aby se dopad na státní rozpočet rozložil v čase.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že požadavek na zrušení základní tabulky a převedení zaměstnanců do vyšších tabulek není nový a že ho odbory uplatňují již několik let. Opakovaně připomínají, že část zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle tabulky č. 1, v mnoha stupních nedosahuje na minimální mzdu a že jim stejně zaměstnavatel tento rozdíl musí doplácet. Pokud přeřadíme zaměstnance z tabulky č. 1, 2, a 3 do tabulky č. 4, zůstane pod úrovní minimální mzdy „pouze 12 stupňů“.

Předsedkyně Žitníková opět zrekapitulovala situaci ve zdravotnictví a připomněla požadavek OS na sjednocení odměňování zaměstnanců, kteří pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních, pod platy.

Výsledkem setkání je dohoda o tom, že se uskuteční samostatné jednání k problematice odměňování státních zaměstnanců podle zákona o státní službě a další jednání o platech za účasti předsedů stran vládní koalice. Premiér dále pověřil MPSV ČR úkolem připravit ekonomické dopady zvýšení platů, pokud by se platy zvýšily o 3 % (navrhuje Ministerstvo financí), o 5 % (navrhuje ČSSD), o 10 % (navrhují odbory). MPSV dostalo také za úkol zpracovat analýzu dopadů zrušení základní tabulky.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám