Odboráři Sociální péče Děčín se po dvou letech sešli na členské schůzi

Před několika týdny jsme dostali na odborový svaz na 6. května pozvání na výroční členskou schůzi Místní odborové organizace OSZSP ČR Sociální péče Děčín, která se konala v podvečerních hodinách v Rumburku v prostorách kulturního střediska Dymník. Za odborový svaz se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí sociálního a právního oddělení Ivana Břeňková.

Členská schůze se vzhledem k pandemii COVID-19 konala po dvou letech. Členové místní odborové organizace měli na programu informace o hospodaření a činnosti výboru za rok 2021 a 2022 a zhodnocení kolektivního vyjednávání v jednotlivých zařízeních, která spadají pod tuto místní organizaci. Je jich celkem sedm. Předsedkyně Dana Slavíková ve své zprávě zhodnotila členskou základnu a benefity, které se členům poskytují. Informovala členy o blížících se volbách do výboru místní odborové organizace. Vyzvala jednotlivá zařízení k návrhu člena, který je bude zastupovat.

V závěru členské schůze měla možnost vystoupit místopředsedkyně odborového svazu Jana Hnyková a sdělit nejčerstvější informace ze sociální oblasti. Popsala navyšování platů v příspěvkové sféře od 1. ledna 2022 a průběh jednotlivých vyjednávání kvůli navýšení platů také u zaměstnanců zařazených v příloze č. 1 nařízení vlády. To se týká zaměstnanců pracujících na úseku stravovacím, prádelenském, v úklidu, údržbě a THP. Tito zaměstnanci nedostali navýšeno již druhý rok, přitom jsou nezastupitelnou součástí pracovních týmů jak v sociálních službách, tak ve zdravotnictví.

Seznámila účastníky se schválenou a připravovanou legislativou v oblasti sociálních služeb. Připomněla důležité blížící události v odborovém svazu, a to krajskou konferenci Ústeckého kraje, která se koná 6. října 2022 v Krajské zdravotní, a IX. sjezd OS ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 v Hotelu Olšanka v Praze.

Po všech oficiálních náležitostech členské schůze byl pro účastníky připraven kulturní program s večeří, hudbou a tanečním vystoupením skupiny Bombardóni. Všichni se moc hezky bavili.

Velké poděkování patří předsedkyni místní odborové organizace Daně Slavíkové, a to nejen za pozvání na tuto členskou schůzi, ale i za sedmnáctileté vedení této odborové organizace. Spolu jsme v poslední době řešily některé problémy, které se nám podařilo společnými silami vyřešit. Musím napsat, je to velká bojovnice, která postupnými krůčky získává výhody pro své členy. Vyjednává kolektivní smlouvy v jednotlivých zařízeních a řeší další problémy mezi zaměstnavatelem a členy místní odborové organizace. Jednoduché není ani skloubit požadavky členů z rozdílných organizací sdružených v místní odborové organizaci, kterou vede. Daří se jí a má důvěru svých členů.

Bohužel musím zkonstatovat, že chce skončit po uplynutí volebního období v letošním roce a předat svoji funkci vzhledem ke svému věku a odchodu do zaslouženého důchodu. Věřím, že se všem společně podaří najít nového předsedu místní odborové organizace. Poděkování patří i dalším členům výboru za jejich práci ve prospěch ostatních členů a zaměstnanců v sociálních službách Děčín.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:33

O odborech v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupkyním odborové organizace OSZSP ČR Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.

Aktuality 2. 6. 2022 / 19:59

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 31. 5. 2022 / 11:00

Zaměstnanci českobudějovické nemocnice si užili plavbu i zoo

V květnu jsme uspořádali pro zaměstnance českobudějovické nemocnice výlet do pražské zoo. Celkem se akce zúčastnilo 455 účastníků.

Načíst další
 
Napište nám