Odboráři na jednání v Bruselu podpořili turecké kolegy

Stálý výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální oblas (WGHSS EPSU) jednal ve čtvrtek 23. února 2023 v Bruselu. Účastníci stálého výboru diskutovali o vývoji podmínek zaměstnanců v sektoru zdravotnictví a sociální péče, o návrhu Evropské komise na posílení sociálního dialogu a dalších otázkách.

Evropský datový systém

Tématem jednání byl také velmi diskutovaný Evropský datový systém (EHDS). Jde o to, která data o zdravotním stavu a ze zdravotnictví budou sdílena v evropském prostoru. EHDS byl navržen jako „ekosystém údajů specifických pro zdraví složený z pravidel, společných norem a postupů, infrastruktur a rámce řízení“.

Výbor nesouhlasí se všemi návrhy a postupy pro předávání dat, může být ohroženo využití dat pouze pro veřejné subjekty, data naopak mohou být zneužita soukromými společnostmi pro privatizaci zdravotnictví.

Soustrast tureckým kolegům

Účastníci jednání výboru si připomněli oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii, uctění památky vyjádřili minutou ticha. Informaci o zemětřesení v Turecku podal kolega, odborář Osman İşçi.

Situace byla a je stále velmi složitá, neštěstí se dotklo všech obyvatel Turecka. Turečtí odboráři začali okamžitě pomáhat, vytvořili síť pomoci, kterou koordinovali. Informace obsahovala prosbu, aby nebyly všechny informace o přístupu vedoucích činitelů zveřejněny, s čímž výbor vyjádřil souhlas.

Výbor vyjádřil hlubokou soustrast všem pozůstalým a solidaritu rodinám a odborářům, kteří ztratili rodinné příslušníky a kamarády, odboráře a odborářky.

COVID-19 jako nemoc z povolání

Členové výboru ocenili aktivní práci EPSU pro uznání COVID-19 jako nemoci z povolání. EPSU dva roky pracovala na tom, aby členské státy uznaly COVID-19 za nemoc z povolání. Pracovníci ve zdravotnictví a v sociálních službách infikovaní covidem nebo pracovníci, kteří přišli o členy rodiny kvůli expozici na covidovém pracovišti, by také měli obdržet další podporu. EPSU vítá uzavření úspěšné kampaně. Většina členských států již COVID-19 uznává jako nemoc z povolání.

Účastníci jednání byli seznámeni s návrhem programu akcí EPSU, který se připravuje pro jednání kongresu EPSU. Informaci podal Richard Pond, zaměstnanec EPSU, bližší informace jsou uvedeny ve článku o jednání výboru pro sociální služby.

Rok 2023 – rok dovedností

S velkým zájmem vyslechli členové výboru prezentaci prof. Rolanda Erna z University College Dublin o rostoucích kompetencích EU ve zdravotnictví a o tom, jak by EU mohla přispět k řešení nedostatku personálu. EU si uvědomuje důležitost náboru a udržení zaměstnanců ve zdravotnictví, důležitost vzdělání a celoživotního vzdělávání, proto Evropská komise rok 2023 vyhlásila rokem dovedností.

Všichni účastníci vyjádřili podporu a solidaritu francouzským zaměstnancům, kteří protestují proti navrhované důchodové reformě, a nizozemským a britským zdravotnickým pracovníkům, kteří organizují protestní akce.

Podobné články

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Aktuality 7. 1. 2023 / 9:31

Demonstrace v Bruselu: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy

V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu konala demonstrace evropských odborářů veřejných služeb ze zdravotnictví a sociální péče.

Aktuality 7. 12. 2022 / 13:13

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám