Odboráři z nemocnic přišli na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje

V pondělí 4. února se ve Zlíně na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje sešlo přes sto nespokojených zaměstnanců z Kroměřížské nemocnice a. s. a ze zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Zaměstnanci z obou nemocnic přišli vyjádřit svoji nespokojenost s postupem kraje při odvolání ředitelky Kroměřížské nemocnice a s odměňováním v Krajské nemocnici T. Bati – viz níže jako soubory ke stažení.

Na jednání vedle dvanácti zdejších odborářů a zaměstnanců vystoupila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která celou situaci označila za absurdní.

Na jednání zastupitelstva dorazili nespokojení zaměstnanci z Krajské nemocnice T. Bati, kteří si stěžují na problematickou komunikaci s vedením své nemocnice, kdy zaměstnavatel porušuje v nemocnici zákoník práce a špatně komunikuje s odborovou organizací.

Ředitel Krajské nemocnice T. Bati Radomír Maráček je přitom předsedou představenstva všech nemocnic založených Zlínským krajem a navrhl odvolat ředitelku Kroměřížské nemocnice Lenku Mergenthalovou, kvůli které podepsalo přes 600 zaměstnanců (z 800) petici za její setrvání ve funkci.

Podle slov zaměstnanců Krajské nemocnice T. Bati není zřejmé, za jaké odměny zaměstnanci pracují, na odděleních chybí personál, stávající zaměstnanci jsou přetížení, nemají kolektivní smlouvu, příplatky jsou nastavené vnitřním předpisem, který sice na straně jedné příplatky navyšuje, ale na straně druhé jiné příplatky snižuje.

Podle slov zaměstnanců Kroměřížské nemocnice je jejich nemocnice personálně stabilizovaná, dobře hospodaří, mají uzavřenou kolektivní smlouvu, byla dohoda na vyplácení příplatků.

Předsedkyně OS vyjádřila údiv a znepokojení nad postupem hejtmana a Rady Zlínského kraje, která navzdory všem informacím odvolání ředitelky Kroměřížské nemocnice schválila.

Ve svém vystoupení se předsedkyně OS vrátila také k problematice právních forem nemocnice. V jednom vystoupení padla informace o výši mzdy zdravotní sestry. Paní má po 34 letech praxe základní tarif necelých 24 000 Kč. Předsedkyně OS zdůraznila, že tato sestra naprosto nedobrovolně sponzoruje svoji nemocnici každý měsíc minimálně deseti tisíci korunami. Proč? Pokud by pracovala v nemocnici příspěvkové organizaci, byl by její plat skoro 35 000 Kč.

V poslední části svého vystoupení se předsedkyně OS vrátila k problematice výstavby nové nemocnice. Vzhledem k tomu, že je občanka Zlínského kraje, chce vědět, zda kraj plánuje stavět novou nemocnici jako PPP projekt (tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru) se skupinou Penta.

Úplným závěrem požádala zastupitele, aby se věnovali ústavní stížnosti skupiny senátorů, kterou se u Ústavního soudu domáhají zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění a části zákona o zdravotních službách. Ačkoliv se na první pohled návrh jeví jako vstřícný, tak problém je skryt v detailu. Senátoři navrhují zrušit téměř všechna regulatorní ustanovení a v důvodové zprávě uvádějí, že tímto krokem chtějí podpořit volnou soutěž a podnikání ve zdravotnictví. Tento princip je pro odbory nepřijatelný. Zdravotnictví je regulovaná veřejná služba a bez regulací není možné naplnit článek 31 Listiny základních práv a svobod.

Odborový svaz bude dál situaci ve Zlíně a v Kroměříži sledovat a jsme připraveni si navzájem pomoci.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám