Odboráři ze střední Evropy a západního Balkánu o válce

Jednání zástupců evropských odborových svazů veřejných služeb ze střední Evropy a západního Balkánu se konalo on-line 30. března. Zástupci odborů z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Maďarska, Kosova, Severní Makedonie, Černé Hory, Srbska, Slovenska, Slovinska a České republiky se alespoň on-line sešli, aby si předali informace o výsledcích kolektivního vyjednávání a problémech, které musí řešit. Jednání bylo ovlivněno válkou na Ukrajině. Všichni účastníci ruskou agresi odsoudili a doufají v konec nesmyslné války.

Generální tajemník Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Jan Willem Goudriaan požádal kolegy, aby se vyjádřili, jak je v jejich zemích řešena uprchlická krize. Odboráři informovali o pomoci, sbírkách, řešení zdravotní péče, začleňování dětí do školek a škol, ubytování uprchlíků v rodinách. Spolupráce vlád, regionů, neziskovových organizací i jednotlivců je na vysoké úrovni.

Ve zprávě za Českou republiku bylo sděleno ostré vymezení proti útoku Ruské federace na Ukrajinu, proti válce na Ukrajině, byla podána informace o pomoci ukrajinským občanům. Pomáhají i zaměstnanci z Ukrajiny, kteří do ČR přicházeli již v předchozích letech. Ze státního rozpočtu jsou uvolněny určité limitované částky finanční podpory soukromým osobám, které poskytnou uprchlíkům ubytování, a to zpětně od 24. února. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s odbory konzultuje pomoc, druhy a výši kompenzací.

V České republice je vyhlášen nouzový stav, je aktivován plán pro migrační vlnu, jsou zřízeny informační telefonické a e-mailové linky pro válečné uprchlíky. Program pomoci občanům Ukrajiny zajišťuje těm, kteří si to jinak nemůžou zařídit, na 4 měsíce ubytování a stravování. Jsou posílena pracoviště azylové a migrační politiky. Jsou zřízena asistenční centra. Od dálničních poplatků jsou osvobozeny vozy s humanitární pomocí.

Uprchlíci mají možnost cestovat zdarma hromadnou dopravou. Děti jsou začleňovány do předškolních zařízení a škol. Dospělým je umožněn vstup na pracovní trh (zdravotní vstupní prohlídky). Více odkaz https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/informace-v-souvislosti-s-invazi-ruska-na-ukrajinu-194507/

Život je v České republice i nadále ovlivněn pandemií COVID-19. Stále se sleduje vývoj a nárůst počtu nakažených a pacientů v nemocnici. Počet nově pozitivních se pohybuje v rozmezí 2-12 tisíc za den, záleží na počtu testovaných. Testování již není ve firmách povinné, záleží na firmách, například některé společnosti, které jsou součástí kritické infrastruktury, pokračují v testování a požadují nošení respirátorů, což je nákladem těchto firem. V nemocnici je cca 1600 hospitalizovaných.

Nezaměstnanost je 3,6 % a mírně roste.

Inflace v ČR dosáhla výše 11,1 % a je nejvyšší od roku 2008, je způsobena převážně růstem cen energií, které ovlivňují nárůst cen ostatních komodit. Další zvýšení se očekává.

Hrozícím problémem je financování vodního hospodářství! Kdo má náklady hradit? Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, kraje, obce? Nutné je řešit cenu dodávek vody, aby to bylo pro občany únosné.

Průměrný výdělek zaměstnanců je 40 000 Kč, tj. 1600 eur.

Minimální mzda od 1. ledna 2022 je 16 200 Kč, 648 eur, tj. 40,5 % z průměrné mzdy.

Kolektivní vyjednávání o platech pro rok 2022 bylo negativně ovlivněno rozhodnutím nové vlády premiéra Petry Fialy. Před vypuknutím války na Ukrajině byl ze strany vlády váhavý příslib, že se bude jednat o navýšení tarifů někdy po pololetí roku, v současné době se změna neočekává. Odbory se musí soustředit na sjednání podmínek pro rok 2023.

Ve srovnání s ostatními státy regionu máme nejvyšší inflaci. Co se týče průměrného výdělku a minimální mzdy, jsme na tom o něco lépe.

Pandemie a bohužel nyní válka na Ukrajině ukázaly nezastupitelnou roli odborů. Odborové svazy řeší pracovní podmínky, nedostatek personálu ve veřejných službách, zajištění chodu veřejných služeb.

Při jednání byla podána krátká informace o práci výboru EPSU pro rovné příležitosti žen a rovnost pohlaví. Výbor řeší otázku rovného postavení a odměňování žen a mužů, je proti násilí a pomáhá uplatnit podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, členka výkonného výboru EPSU za ČR

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 15:29

Odboráři na jednání v Bruselu podpořili turecké kolegy

Stálý výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální oblas (WGHSS EPSU) jednal ve čtvrtek 23. února 2023 v Bruselu.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Aktuality 7. 1. 2023 / 9:31

Demonstrace v Bruselu: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy

V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu konala demonstrace evropských odborářů veřejných služeb ze zdravotnictví a sociální péče.

Načíst další
 
Napište nám