Odboráři ze středočeské záchranky oceňují spolupráci s vedením

Ve chvíli, kdy se z některých médií dozvídáme o sporech mezi zaměstnanci, odbory a vedením pražské zdravotnické záchranné služby, působí informace o setkání odborářů ze středočeské záchranky s jejím vedením jako zpráva z jiného světa.

Shoda, porozumění, vzájemná tolerance a nebývalý sociální smír podložený již schválenou kolektivní smlouvou – to vše se neustále skloňovalo na výroční konferenci odborového svazu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje v Kutné Hoře dne 22. ledna 2015, kam vedle padesáti delegátů ze všech okresů středočeské záchranky zavítali také krajský hejtman Ing. Miloš Petera a místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Ing. Ivana Břeňková.

Oba vzácní hosté shodně vyzdvihli náročnou a obětavou práci středočeských záchranářů s tím, že jak Středočeský kraj, tak i odborová centrála budou zdravotnickou záchrannou službu všestranně podporovat. Zřizovatel záchranky, kterým je právě Středočeský kraj, poskytuje této organizaci vedle dalšího také provozní příspěvek na činnost, který umožňuje její bezproblémový chod při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

A právě v roce 2015, kdy se zvýšily platové tarify zdravotnickým zaměstnancům, je takovýto příspěvek velmi důležitý. To ostatně mimo jiné ocenil ve svém vystoupení i ředitel středočeské záchranky MUDr. Martin Houdek. Ten také konstatoval, že organizace hospodaří i přes neustále se zvyšující náklady vyrovnaně a při trvale rostoucím počtu výjezdů se kvalita poskytované zdravotní péče nesnižuje. To vše dokresluje vzájemná spolupráce místní odborové organizace s vedením záchranky, jejíž hlavní body jsou zakotveny v kolektivní smlouvě, která byla bez problémů, ostatně jako vždy, uzavřena i pro rok 2015 a zaměstnancům přináší další bonusy nad rámec běžných výhod.

Za dlouholetou činnost zdravotnických záchranářů byly na konferenci Pamětními listy ZZS SČK oceněny Anna Herclová a Věra Cerhová.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám