Odborová akademie přináší informace a zkušenosti

Díky místopředsedkyni Českomoravské konfederace odborových svazů Radce Sokolové jsem měl začátkem října 2016, jako jeden ze čtyř přítomných absolventů Komplexního rozvoje kompetencí pro úspěšné zvládání poslání odboráře, tu čest zúčastnit se části programu Odborové akademie. Odborová akademie je společným projektem ČMKOS a Nadace Fridricha Eberta (FES). Je určena pro mladší odboráře a přímo navazuje na předchozí projekt Komplexní rozvoj kompetencí pro úspěšné zvládání poslání odboráře.

Program začal v pátek 7. října odpoledne komentovanou procházkou po stopách odborového hnutí na Smíchově. Poutavého výkladu se ujal vysokoškolský pedagog a archivář doc. Jiří Pokorný. Počasí nám přálo a vycházku jsme zakončili v Domě odborových svazů (DOS) ve všeodborovém archívu.

Do rukou se nám dostaly zajímavé archiválie. Například materiály obchodníků, kteří již ve 30. letech 20. století poměrně úspěšně bojovali za volné svátky a neděle. Tady je vidět, že dnes hodně diskutované téma se jen historicky opakuje.

Neméně zajímavá byla i kolektivní smlouva pro totálně nasazené dělníky Protektorátu Čechy a Morava. Z té doby pocházely i platové tabulky pro úředníky. Byl to zajímavý kus historie a současně velké poučení, že odbory již takřka před sto lety měly své místo ve společnosti a mají ho i dnes.

Mnoho lidí vnímá odbory až v podobě ROH, ale odbory stály na straně zaměstnanců dávno před tím. Bez odborů by pozice zaměstnanců byla mnohdy velmi složitá.

Poté jsme se přesunuli do restaurace Kredenc, která sídlí z boku budovy DOS, kde na nás již čekali předsedové některých odborových svazů: František Dobšík (školství), Anna Machová (kultura a ochrana přírody), Jaroslav Souček (KOVO), František Hupka (peněžnictví) a v neposlední řadě předsedkyně našeho OS Dagmar Žitníková. S frekventanty Odborové akademie, ale i s námi hosty, diskutovali o problematice úbytku členské základny, organizaci jednotlivých OS, o propagaci a medializaci odborového hnutí a dalších tématech.

Také po skončení oficiálního programu jsme u večeře i po ní mezi sebou dále hovořili o tíživých tématech a odlišnostech nebo naopak podobnostech chodu různých odborových svazů.

Druhý den ráno jsme se sešli v sále centra HUB Impact, kde program pokračoval tématy digitalizace práce. Kateřina Smejkalová z FES blok uvedla vysvětlením pojmu Průmysl 4.0. Jedná se v podstatě o čtvrtou průmyslovou revoluci, kdy by robotická práce mohla nahradit tu lidskou. Ačkoliv se zdánlivě tato problematika zdravotnictví a sociální péče nedotýká, opak je pravdou. Již dnes se hovoří o určitých oblastech medicíny, kdy superpočítače budou schopny porovnávat data pacientů a pomáhat diagnostikovat. Na druhé straně má zdravotnictví a sociální péče velký potenciál v tom, že právě v těchto oborech by mohli najít uplatnění zaměstnanci z oborů, kterých se Průmysl 4.0 týká přímo. Je ovšem nutné, aby tito lidé byli patřičně odborně vzděláni.

Na téma Průmysl 4.0 navázal i předseda ČMKOS Josef Středula. Poukázal na to, že tato problematika hýbe celým světem. Je tu otázka zdanění práce robotů, zkracování pracovní doby, ale i nebezpečí různých forem prekérního zaměstnávání. A opět se ukazuje, že odbory budou mít „hodně práce“.

Poslední dopolední blok patřil Zbyňku Moravcovi, inspektorovi BOZP našeho odborového svazu. Formou kazuistik a diskuze jsme probrali legislativu týkající se BOZP a kdyby nás nelimitoval čas, jistě by ještě dlouho bylo o čem hovořit. Téma BOZP je obsáhlé, ale současně se s ním setkáváme denně na svých pracovištích.

Po pracovním obědě jsme se my, hosté, s frekventanty i organizátory rozloučili, protože další program již pro nás z kapacitních důvodů určený nebyl. Přesto jsem vděčný, že jsem se mohl části Odborové akademie zúčastnit.

Měli jsme možnost poznat, že napříč různými profesemi je práce i problematika odborů velice podobná. Navázali jsme nové kontakty a setkali se znovu i mezi sebou. Takovéto akce jsou velice přínosné z pohledu výměny informací, proto bych chtěl poděkovat organizátorům, jmenovitě místopředsedkyni ČMKOS Radce Sokolové a Kateřině Smejkalové z Nadace Fridricha Eberta, ale i našemu OS za to, že mi bylo umožněno být na tomto setkání. Je také dobře, že projekt Komplexního rozvoje kompetencí pro úspěšné zvládání poslání odboráře pokračuje, sice v jiné podobě, právě v Odborové akademii.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám