Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

V návaznosti na článek o datových schránkách uveřejněný v Bulletinu č. 10 v roce 2022 si dovolujeme opětovně připomenout, že od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku. Tato nová právní úprava zavádějící pro odborové organizace povinnost zřídit a používat datovou schránku byla provedena novelou zákona č. 261/2021 Sb., která mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

  • Ministerstvo vnitra zřídí automaticky v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 každé odborové organizaci, která je k 1. 1. 2023 zapsána ve veřejném rejstříku a nemá k uvedenému datu zřízenou datovou schránku, bezplatně datovou schránku, pokud si o její zřízení nepožádá sama odborová organizace.
  • Datová schránka slouží zejména ke komunikaci s orgány veřejné správy – rejstříkový soud, finanční úřad, OSSZ atd.
  • Dokument doručený do datové schránky se bude považovat za doručený okamžikem přihlášení příjemce do datové schránky. V případě, že se příjemce do datové schránky nepřihlásí, bude dokument považován za doručený po uplynutí deseti dnů ode dne jeho dodání do datové schránky, aniž by se příjemce s obsahem dokumentu skutečně seznámil (tzv. fikce doručení).
  • Z tohoto důvodu je nezbytné pravidelně provádět kontrolu datové schránky tak, aby se nepropásla žádná lhůta (například výzva rejstříkového soudu k doplnění podání).
  • Pro tento případ si však lze bezplatně nastavit upozornění příchozí zprávy prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Bližší informace o datových schránkách lze nalézt na internetových stránkách https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/2005.html či v Bulletinu č. 10 z roku 2022. Na uvedených internetových stránkách lze nalézt i seznam držitelů datových schránek, kde lze po zadání IČ vyhledat držitele datové schránky (včetně těch subjektů, kterým bude teprve ze zákona zřízena).

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám