Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

V návaznosti na článek o datových schránkách uveřejněný v Bulletinu č. 10 v roce 2022 si dovolujeme opětovně připomenout, že od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku. Tato nová právní úprava zavádějící pro odborové organizace povinnost zřídit a používat datovou schránku byla provedena novelou zákona č. 261/2021 Sb., která mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

  • Ministerstvo vnitra zřídí automaticky v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 každé odborové organizaci, která je k 1. 1. 2023 zapsána ve veřejném rejstříku a nemá k uvedenému datu zřízenou datovou schránku, bezplatně datovou schránku, pokud si o její zřízení nepožádá sama odborová organizace.
  • Datová schránka slouží zejména ke komunikaci s orgány veřejné správy – rejstříkový soud, finanční úřad, OSSZ atd.
  • Dokument doručený do datové schránky se bude považovat za doručený okamžikem přihlášení příjemce do datové schránky. V případě, že se příjemce do datové schránky nepřihlásí, bude dokument považován za doručený po uplynutí deseti dnů ode dne jeho dodání do datové schránky, aniž by se příjemce s obsahem dokumentu skutečně seznámil (tzv. fikce doručení).
  • Z tohoto důvodu je nezbytné pravidelně provádět kontrolu datové schránky tak, aby se nepropásla žádná lhůta (například výzva rejstříkového soudu k doplnění podání).
  • Pro tento případ si však lze bezplatně nastavit upozornění příchozí zprávy prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Bližší informace o datových schránkách lze nalézt na internetových stránkách https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/2005.html či v Bulletinu č. 10 z roku 2022. Na uvedených internetových stránkách lze nalézt i seznam držitelů datových schránek, kde lze po zadání IČ vyhledat držitele datové schránky (včetně těch subjektů, kterým bude teprve ze zákona zřízena).

Podobné články

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Aktuality 12. 12. 2022 / 17:45

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

Načíst další
 
Napište nám