Odborový svaz vítá zrušení nadstandardů

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vítá, že Ústavní soud zrušil nadstandardy ve zdravotnictví. Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková připomíná, že odborový svaz po celou dobu proti standardům protestoval a považoval již zavedené nadstandardy typu lepší sádra za jen mediálně vděčný a ničemu neškodící první pokus, který měl zmást a uklidnit veřejnost. Poté by přišly další nadstandardy, které by výrazně omezily rozsah v současnosti poskytované zdravotní péče, placení by zavedly i u nyní běžných zákroků. Bezplatné by zůstaly jen nejlevnější postupy, bez ohledu na skutečnou potřebu pacientů, což by vedlo k rozdělení zdravotní péče na chudinskou pro ty, kteří by si nemohli připlatit, a to například i při podání narkózy, a lepší péči pro majetnější, kteří by na zaplacení nadstandardů měli.

V uplynulém období odborový svaz pořádal proti asociálním zdravotnickým reformám několik velkých protestů a jejich součástí vždy bylo odsouzení nadstandardů a s tím související ostré odmítnutí poskytování zdravotní péče nikoliv podle poznatků vědy a zdravotního stavu pacienta, ale „v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění“, tedy péče nejlevnější, jak to zavádí reforma prosazená ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem.

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám