Odbory na tripartitě upozornily na Nečasovy zákony, které mají vstoupit v platnost

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) se konala v pondělí 17. března od 17 hodin. Odbory, zaměstnavatelé a vláda se zabývali několika důležitými tématy.

Projednali:

– materiály týkající se čerpání evropských fondů a informaci o přípravě operačních programů pro nové plánovacího období,

– materiály, které vyhodnotily přijatá opatření ve vztahu ke stavu dopravy, představu strategie mýtného systému, návrhy na obnovu dopravní infrastruktury včetně vytváření liniových staveb,

– legislativní plán vlády,

– složení pracovních týmů tripartity.

Na závěr se diskutovalo o fiskálním paktu.

Co bylo řešeno konkrétně a jaké budou dopady na zaměstnance?

Vláda se pokusí zajistit vyčerpání co největšího objemu peněz z evropských fondů. Jsou připraveny změny v jednotlivých programech, s Evropskou komisí se dohodlo, že ČR může čerpat např. finance na protipovodňové opatření. Smyslem všech opatření je, abychom vyčerpali pro naše potřeby to, co je pro nás připraveno. Při realizaci projektů vznikají nová pracovní místa nebo se drží ta stávající. Příští programové období je náročné, ČR musí dodržet postupy stanovené Evropskou komisí, k programům musí být zpracovány jednotlivé strategie a času je již velmi málo.

Závěr:

Odbory i zaměstnavatelé poděkovali vládě za její iniciativy k získání co nejvíce financí, za spolupráci a nabídli pomoc při přípravě materiálů na příští rozpočtové období.

Doprava – obrovský problém, v rozpočtu nebyly finance na spolufinancování výstavby cest, máme nejhorší stav dopravních komunikací ve Střední Evropě. Pro výstavby nových dopravních infrastruktur nejsou vytvořené příznivé podmínky, než se začne stavět, tak jsou problémy s výběrovými řízeními, firmy se odvolávají na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Velké problémy mají i státní firmy.

Závěr:

Všichni se shodli, že je potřeba novelizovat zákon o veřejných zakázkách, řešit kompetence ÚOHS, připravit komplexní strategii pro dopravu v ČR, a to jak pro osobní, tak pro nákladní.

Legislativní plán vlády – odbory i zaměstnavatelé jej dostali k připomínkám, vláda chce co nejdříve předložit příslušné návrhy zákonů pro všechny problematické oblasti.

Závěr:

Zaměstnavatelé se vyjádřili, že plán je velmi ambiciózní, ale je potřeba práci na jednotlivých zákonech propojit .

Odbory upozornily na konkrétní problémy – je potřeba řešit zákony, které schválila Nečasova vláda a které mají vstoupit v platnost v příštích letech, jako je například od roku 2016 jedna sazba DPH, vytvoření jednotného inkasního místa, zvýšení odvodů na zdravotní pojištění zaměstnancům a další. Odbory s těmito zákony nesouhlasily a nyní je nutné, aby byly změněny.

Odbory upozornily i na problémy nového občanského zákoníku a také požádaly, aby byly pro připomínky stanoveny dostatečně přiměřené lhůty.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková připomněla, že odbory jsou nezastupitelným připomínkovým místem.

Pracovní týmy – odbory i zaměstnavatelé potvrdí nebo navrhnou členy týmů. Týmy mají velké tripartitě předkládat své závěry. Na program tripartity se dostanou jen v týmech projednané materiály.

Závěr:

Předsedkyně Žitníková požádala, aby týmy dostávaly materiály k projednání s dostatečným časovým předstihem.

Fiskální pakt – odbory i zaměstnavatelé podporují soudržnou Evropu a zodpovědnou finanční politiku.

Bod aktivní politika zaměstnanosti bude na programu tripartity v dubnu, stejně jako problematika zdravotnictví a sociálních služeb.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám