Odbory nesouhlasí s vládními návrhy, které se týkají důchodů

Sociální dialog znovu dostává na frak. Odbory se z médií dozvěděly, že vláda plánuje zásadním způsobem měnit důchodový systém. K zásadním změnám důchodů, které budou mít vliv na velké skupiny obyvatel, neprobíhá, ani přes dřívější ujištění vlády, žádná diskuze.

Důchodová reforma bude mít zřejmě dvě části. Tu první – změny ve valorizačním mechanismu – odbory dostaly před pár dny. Ve stavu legislativní nouze s účelovou důvodovou zprávou se měly k návrhu vyjádřit do 24 hodin. Neuvěřitelné! Ani v době covidu od premiéra Andeje Babiše neměly tak krátké lhůty. Odpověď? Odbory se zcela zásadně vymezují proti postupu předkladatele návrhu zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. Předkladatel žádá o vyhlášení stavu legislativní nouze a o projednání ve zkrácené lhůtě.

Důvody, které předkladatel pro tento výjimečný postup uvádí, že „státu hrozí značné hospodářské škody“, odbory považují za zcela účelové a v rozporu s právními předpisy. Vláda si je dobře vědoma dlouhodobé hospodářské situace ČR i předpokládané výše inflace. Podle odborů se navrhovaným zkráceným jednáním chce vláda vyhnout jakékoliv konstruktivní diskuzi o navrhovaných změnách s jednotlivými připomínkovými místy.

S navrženými změnami (navýšení procentní výměry vyplácených důchodů o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč) odbory zásadně nesouhlasí a trvají na zachování a dodržování aktuální právní úpravy. Trvají na navýšení procentní výměry vyplácených důchodů v červnu 2023 o 11,5 %. Dopady takto radikální změny nejsou dle názoru odborů předkladatelem dostatečně anticipovány a vyhodnoceny. Vláda předkládá účelová tvrzení a nereflektuje ekonomickou situaci velké části obyvatelstva.

Odbory trvají na tom, že stabilizace veřejných financí nesmí být dosahována na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožených skupin osob. Sociální důsledky uvedeného návrhu jsou pro řadu důchodců velmi tíživé. Řada osob pobírajících důchod se v současnosti kvůli inflaci a růstu cen energií, bydlení, potravin, léků a zdravotních pomůcek dostává do obtížné situace. Snížením mimořádné valorizace důchodů dojde k poškození stávajících důchodců a ke zhoršení jejich životních podmínek.

Odbory zdůrazňují, že v procentuálním porovnání výše finančních prostředků se objemy neliší od předchozích let a dokonce jsou v některých procentuálních poměrech příznivější – viz přiložený graf.

Dopis předsedy ČMKOS Josefa Středuly premiérovi Petru Fialovi s požadavkem na projednání vládních návrhů, které se týkají změn důchodů, viz níže jako soubor ke stažení.

Záznam tiskové konference ČMKOS na téma důchodů a ignorování sociálního dialogu, která se konala v pátek 17. února, najdete na https://www.youtube.com/watch?v=wboerv8z6YM

Tiskovou zprávu ČMKOS k vládou navrhovaným změnám, které se týkají důchodů, a k vládnímu ignorování sociálního dialogu viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám