Odbory jednaly s ministrem Válkem o platbách a zvýšení platů a mezd

Práce odborů nikdy nekončí. Pořád se něco děje a pořád něco řešíme. Mnoho věcí se pravidelně opakuje a termíny jsou určené. Co je aktuální teď? Již od března běží dohodovací řízení mezi poskytovateli a plátci péče, které bude mít zásadní dopady na platby pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2023. Zákonem předpokládaný termín uzavření jednání je konec června.

Konec června je také termín pro zvýšení plateb státu za jeho pojištěnce. Je neuvěřitelné, že o financích pro zdravotnictví se pravidelně jedná v době, kdy nejsou k dispozici skoro žádné ekonomické prognózy, nevíme, jak bude vypadat příjmová strana zdravotního pojištění, a jen odhadujeme inflaci. A přitom se od objemu peněz v systému odvíjí jak péče o pacienty, tak mzdy a platy.

Letos je situace bohužel ještě komplikovanější. Vláda navrhla Poslanecké sněmovně při projednávání státního rozpočtu snížit platby za státní pojištěnce. Vládní koalice ve Sněmovně návrh akceptovala a celková částka se snížila o 14 mld. Kč. V této souvislosti nastala neobvyklá situace. Vzhledem k tomu, že částka již byla postupně vyplácená a vyhláška je účinná, musí Sněmovna změnit zákon: snížení o 14 mld. bude rozložené pouze na půl roku místo na rok. V praxi to znamená, že pojišťovny obdrží za jednoho státního pojištěnce v období od 1. 1. do 30. 6. částku 1967 Kč měsíčně a od 1. 7. do 31. 12. pouze 1567 Kč měsíčně.

A aby problémů nebylo málo, tak chce současná vládní koalice zavést pravidelnou valorizaci plateb. Nejistota je v současné chvíli ve zdravotnictví obrovská. Není jasné, z jakých částek se bude valorizovat a jakým vzorcem. Nevíme, zda se valorizační vzorec naváže na inflaci, nebo na mzdy.

Vzhledem k výše uvedeným zásadním problémům, a také mnoha dalším, jsme požádali o jednání ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Jednání se uskutečnilo v pátek 6. května. Za odbory se ho zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČ Martin Engel. Sestava za ministerstvo byla reprezentativní. Spolu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem k jednacímu stolu zasedli náměstkyně Helena Rögnerová, náměstci Milan Bláha, Jakub Dvořáček, Josef Pavlovic a Radek Policar, ředitel odboru regulace Tomáš Troch a další pracovníci ministerstva.

Ministr Vlastimil Válek jednání zahájil krátkou rekapitulací situace.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková zopakovala výše uvedené obavy odborů a připomněla, že odbory nesouhlasily se snížením plateb státu za jeho pojištěnce. Znovu také zopakovala, že principiálně se odbory nebrání valorizaci plateb, ale za předpokladu, že částky budou obdobné, jako platí osoby bez zdanitelných příjmů, a valorizační schéma bude kombinací růstu mezd a inflace. Vznesla také dotaz, s jakou výchozí částkou Ministerstvo zdravotnictví počítá pro příští rok.

Ministr Válek sdělil, že v současné době probíhají intenzivní jednání, 18. května budou v Poslanecké sněmovně jednat výbory, kde se bude řešit jak částka, tak valorizační schéma.

Předsedkyně Žitníková znovu zopakovala, že snížení plateb státu odbory považují za obrovský precedens. Pacienti a zdravotníci nejsou těmi, se kterými je možné experimentovat. Každý výkyv má obrovské důsledky. Stabilní zdravotnictví je základem pro kvalitní život. Platba státu by se měla příští rok nastavit minimálně na částku 2000 Kč a až na ni by měl navázat valorizační mechanismus, který se bude odvíjet od průměrné mzdy a inflace.

A co mzdy a platy? Odbory znovu připomínají, že reálné mzdy vzhledem k vysoké inflaci a také vzhledem k tomu, že se přestaly vyplácet některé příplatky, budou o tisíce korun nižší. O kolik tedy odbory chtějí ve zdravotnictví platy a mzdy v příštím roce zvýšit? Požadavek na zvýšení zatím kopíruje inflaci.

Ministr Válek sdělil, že platy a mzdy jsou velmi rozdílné. Dle jeho názoru se velmi rozevřely nůžky mezi zdravotníky a nezdravotníky a také si myslí, že je nutné řešit některé skupiny zdravotníků, například sanitáře, laboranty, sestry končící ve 12. platové třídě, lékaře po kmenu.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že odbory při novele katalogu prací a vyhlášky o činnostech opakovaně navrhovaly posunutí zdravotníků o jednu platovou třídu.

Ministr Válek uvedl, že se tímto návrhem bude ministerstvo zabývat.

Náměstek Radek Policar připomněl, že bude nutná spolupráce s MPSV.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že mimo navýšení platů a mezd odbory navrhují další stabilizační prvky, jako je například rehabilitační a lázeňská péče. Odbory předpokládají, že se otázka pokračování dotačního titulu otevře při jednání tripartity.

Předseda Engel upozornil, že se na LOK opakovaně obracejí lékaři z přímo řízených nemocnic, kteří nemohou čerpat přestávky. Jejich pracovní vytížení jim to nedovoluje, je nutné tento problém řešit, a to tím, že jim zaměstnavatel umožní čerpat přestávku na jídlo a oddech, která se bude započítávat do pracovní doby. Upozornil na rozsudek Ústavního soudu a na případné náklady, které by mohly zaměstnavatelům vzniknout, pokud budou dál v protiprávních postupech pokračovat. K tomuto problému se rozjela poměrně široká diskuze se závěrem, že náměstek Radek Policar na problém upozorní ředitele přímo řízených organizací s připomenutím, že je nutné dodržovat zákoník práce.

Předsedkyně Žitníková vznesla dotaz, zda je již rozhodnuto, který náměstek povede pracovní skupinu pro personální stabilizaci. Bylo sděleno, že Ministerstvo zdravotnictví nemá personální kapacity.

Odbory znovu připomněly, že personální situace v nemocnicích není dobrá, že je nutné hledat stabilizační prvky. K možnému řešení se předsedkyně Žitníková sejde s náměstkem Pavlovicem.

Na závěr se odbory s ministrem dohodly, že se nejpozději do poloviny června znovu sejdou.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám