Ohlédnutí za jarními krajskými konferencemi

Jarní měsíce letošního roku byly nabité událostmi. Z hlediska vnitrosvazových záležitostí byly v dubnu a v květnu nejdůležitějšími akcemi jarní krajské konference odborového svazu. Jejich program se jako obvykle skládal z více částí. Po zahájení konferencí a volbě jednotlivých komisí seznámilo vedení OS delegáty s novinkami ze svazu. V prvním bodě jednání byli přítomní informováni o zajišťovacím fondu. Vedení svazu připomnělo, proč byl zajišťovací fond vytvořen, jaké benefity mohou členové z fondu čerpat a jaké budou mít odborové organizace povinnosti, aby vše, tedy úhrady do fondu a následně čerpání, bezproblémově probíhalo.

O fondu a jeho smyslu se stále hodně diskutovalo, nicméně je potřeba vzít na vědomí, že předpoklady pro vytvoření zajišťovacího fondu (změnu finančního řádu) schválila celostátní konference a pravidla tvorby a čerpání výkonná rada.

Ve svazovém bloku si dále delegáti vyslechli informace o personálních změnách na OS, o benefitech, které našim členům nabízíme a chceme nabízet, informovali jsme o spolupráci s ČMKOS a o portálu Odbory Plus, hovořilo se o spolupráci s jinými odborovými svazy včetně spolupráce s evropskými odbory, znovu jsme připomněli petici Voda je lidské právo.

Vedení svazu nezapomnělo ani na informace o spolupráci se zaměstnavateli, a to zvláště v rámci projektu bipartitní dialog. Samozřejmostí bylo i připomenutí akcí, které pro naše členy připravujeme.

Ve druhém bodě konferencí si účastníci vyslechli informace o práci jednotlivých krajských rad. Hovořilo se o jednání s hejtmany, radními, o spolupráci s regionálními radami ČMKOS a samozřejmě také o problémech, které v regionech máme.

Zprávy o činnosti krajských rad jsou v Bulletinu publikovány samostatně a najdete je také na svazovém webu v části věnované jednotlivým krajům.

Další bod konferencí patřil informacím o tom, co se děje v našich resortech, a o připravovaných záměrech naší vlády. Delegáti byli seznámeni s jednáními svazu s premiérem, ministry, byly podány informace z jednání tripartit a jejich pracovních týmů, zabývali jsme se připravovanými zákony.

Letošní krajské konference si byly hodně podobné, cílem vedení OS bylo poskytnout našim členům ve všech krajích informace v co možná nejvíce zapamatovatelné formě. K informacím jsme vytvořili powerpointové prezentace a ty jsme také po ukončení krajských konferencí zaslali našim členům, na které máme e-mailové kontakty. Na závěr konferencí jsme řešili dotazy a vypracovávali jednotlivá usnesení.

Obecně lze závěry z konferencí shrnout do několika následujících bodů:

● Delegáti krajských konferencí zásadně odmítli zhoršující se pracovní podmínky v resortech zdravotnictví a sociálních služeb.

● Delegáti krajských konferencí požadují:

– novelu úhradové vyhlášky, která zastaví devastaci českého zdravotnictví – tzn. udrží stávající standard poskytované zdravotní péče, zastaví rušení pracovních míst a umožní naplnění opakovaných slibů Ministerstva zdravotnictví, že se zvýší platy a mzdy. 

– aby Ministerstvo zdravotnictví upustilo od reformních kroků, které poškozují zaměstnance, pacienty, rozbíjejí solidaritu a zavádí tržní prvky do českého zdravotnictví.

– aby Ministerstvo zdravotnictví okamžitě přehodnotilo indikační seznam v lázeňství, a tím zastavilo propouštění zaměstnanců a snižování jejich mezd, které jsou nejnižší v sektoru zdravotnictví. Reálné snížení úhrad o 60 % vede k ohrožení celého resortu, mnoha regionů a má negativní dopady na pacienty.

– naplnění slibu premiéra Petra Nečase a ministrů práce a sociálních věcí zvýšit tarifní tabulky zaměstnancům v sociálních službách.

● Krajské konference uložily delegátům, aby intenzivně informovali své členy o zřízení zajišťovacího fondu a o důležitosti záměru slučování našeho OS s jinými svazy.

Po ukončení jednání konferencí následovala prezentace firmy Bicorn, která našim členům nabízí ve srovnání s jinými firmami levnější nákup plynu, elektřiny a některé další výhody.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám