Ohlédnutí za konferencí Nemocnice – dopady personální krize

Ve dnech 15. a 16. května 2019 se konala v Praze v hotelu Olšanka konference pod názvem Nemocnice – dopady personální krize, zaměstnanci, pacienti, realita, rizika a budoucnost. Pořádal ji Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ve spolupráci s Nadací Freidricha Eberta.

Dvoudenní konference se zúčastnilo přes padesát odborářů z celé České republiky a dvanáct přednášejících. Na konferenci se diskutovalo o pracovních podmínkách zaměstnanců nemocnic, o dopadu současné situace na pacienty a o možnostech zlepšení celé situace.

Po konferenci jsme položili našim účastníkům konference anketní otázku:Co vám konference dala, čím vás obohatila?“ Odpovědi zde přinášíme:

Bc. Monika Stejnerová – Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Celá dvoudenní konference přinesla velmi důležité informace o tom, jakým způsobem se staví vládní koalice k problému zdravotnictví. Veškeré příspěvky, které zazněly, byly velmi dobře prezentované a stručně vystihly nynější situaci, která nás všechny trápí. Pro odboráře jsou tyto informace nezbytně nutné, aby mohli kvalitně a pravdivě jednat o situaci s ostatními členy v základních organizacích a hledat řešení, které by mohlo ovlivnit pracovní podmínky zaměstnanců. Význam konference vidím především v tom, že vedení odborového svazu referuje pravdivě, má podklady, které vyvrací informace Ministerstva zdravotnictví, že se máme jako zaměstnanci ve zdravotnictví dobře a není důvod k panice. Důvod k panice bohužel je veliký, protože všeobecné sestry nenastupují a stávající už to psychicky i fyzicky nedávají. Nemluvili jsme ale moc o pomocném personálu, který ve velkém množství opouští zdravotnictví. A nový nenastupuje. Stále je nedostatečný tarifní plat a nepomohl ani příplatek za směnnost. To je velký problém a je třeba ho rychle začít řešit, nebo se budou i nadále uzavírat oddělení v nemocnicích.

Zdeněk Sovík – Nemocnice Přerov

Konference mě přesvědčila, že problémy jsou ve všech zdravotnických i sociálních zařízení. Personál nám utíká za lepšími finančními lákadly. Mrzí mně, že SZŠ byla přednostní škola, která měla jméno a vychovávala perfektní sestřičky. Málokterá absolventka této školy šla pracovat mimo obor, bohužel dnes je to obráceně. Líbila se mi přednáška JUDr Brůhy, inspektora BOZP i Kamila Kubáně o statistice. Měl jsem dost otázek a samozřejmě odpovědi chci uplatnit při našem kolektivním jednání v naší obchodní společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a. s., odštěpný závod Nemocnice Přerov. Děkuji za tuto konferenci a přeji vedení OS, aby chystalo další zajímavé a hlavně dobré konference a semináře.

Zuzana Sargová – Fakultní nemocnice Ostrava

Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých informací od přednášejících z různých oblastí a také od kolegyň a kolegů, kteří popisovali své reálné zkušenosti z provozů různých nemocnic a zdravotnických zařízení v rámci diskuzí. Z informací, krom jiného, vyplynulo, že v každé nemocnici jsou paradoxně jinačí hranice v dodržování zákoníku práce. Stejně tak je to i v odměňování zaměstnanců, kde rozdíly jsou značné. Snahy odborářů tyto hranice sjednotit jsou zcela pochopitelné. Získávání a předávání informací je velice důležité pro naši odborovou činnost. A bylo by výhodou tato setkání více zintenzivnit.

Jaroslava Carrasco – Městská poliklinika Praha

Poznatek od všech zúčastněných hostů: vidí stejné problémy v nemocnicích jako odbory, každý ze svého úhlu pohledu. Proč je nevidí Ministerstvo zdravotnictví? Nebo je jiný důvod s krizí nic nedělat?

Bc. Martina Netrvalová – Nemocnice Tábor

Konference byla přínosná pro nás odboráře, abychom měli podklady a skutečná fakta o tom, jakým směrem se situace ve zdravotnictví ubírá, a šířili je tak do našich základních organizací. Největší prospěch ale vidím v závěrečné rezoluci, na které jsme se společně shodli, a v tom, že jsme spolu s prezentací skutečných podmínek v konkrétních nemocnicích toto mohli sdělit na tiskové konferenci novinářům. Potřebujeme více takových akcí, abychom měli možnost otevřít lidem oči!

Martina Hvozdenská – Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Konference mi dala opět nové kontakty, zjištění, s čím a jak bojují jiné nemocnice, jak se jim daří, co se osvědčilo a co ne. Toto jsme hlavně probírali v kuloárech, ale za mě velký přínos. Co se týče přednášek: Statistika SUPER, vše se dá vypočítat, dopočítat, tvrdá data bychom potřebovali více, dá se s tím skvěle argumentovat, hlavně na krajské úrovni (možná by bylo fajn mít k těmto datům přístup). Přednáška Inspektorátu práce, viděla jsem upřímnou snahu věci změnit, ale lidé se jim bojí porušování předpisů nahlásit. Zjednodušení dokumentace, pracovní úrazy, za mě prostě skvělé…

Simona Kocová – Stodská nemocnice

Konference se mi velmi líbila. Velice zajímavá byla přednáška pana Duška a paní Nesládkové z liberecké nemocnice. Pan Kubáň také super. Jen chválím. Vše poučné a obohacující, informace a doporučení předávám dál a jsou pro mou práci v odborech důležité. Děkuji za perfektní organizaci.

Marie Hurtíková – Uherskohradišťská nemocnice

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit konference Nemocnice dopady personální krize, moc se nám konference líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

Mgr. Erika Frýdryšková – Nemocnice Přerov

Velmi zajímavá a zároveň děsivá data z ÚZIS.

Martina Suchá – Fakultní nemocnice Plzeň

Pro mě bylo velké zklamání to, že akorát ve fakultních nemocnicích došlo k navýšení platů tak, jak bylo nařízeno, a došlo i k navýšení příplatků, ale v ostatních nemocnicích nebyl splněn slib ministra zdravotnictví. Stále slyším, jak jsou sestry přeplacené, tak proč je jich tedy pořád tak málo? Ani v naší fakultní nemocnici není dostatek personálu. Moc děkuji celému vedení odborového svazu a všem odborářům za všechnu jejich práci, pro odbory je vždy na prvním místě člověk, a to jak zaměstnanec, tak pacient.

Bc. Andrea Drexlerová – Slezská nemocnice v Opavě

Na konference jsem získala mnoho užitečných informací od přítomných kolegů z nemocnic všech typů, jaké mají či nemají potíže, co je trápí, jejich eventuální rada či návod, jak vše řeší. Velmi zajímavé byly pro informace z ÚZISu, z ústředí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Velmi pozitivně hodnotím setkání s aktivními lidmi našeho svazu, kteří stále a neúnavně bojují nejen za zdravotníky, ale i za pacienty – pro mě ,,dobití baterek“ a získání nové síly do dalších bojů. Celkově hodně užitečná konference.

***

Zpětná vazba je důležitá pro práci ústředí odborového svazu a pro další vyjednávání. Věřím, že to nebude poslední konference k záchraně našich nemocnic. Poslední vývoj v odměňování na rok 2020 a směřování rozvoje nemocnic po tripartitě konané 10. června 2019 jsou toho důkazem.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili ankety.

Podobné články

Aktuality 5. 2. 2020 / 11:41

Poděkování JUDr. Brůhovi za ostravský seminář

Základní organizace OSZSP ČR FN Ostrava se ve spolupráci s krajskou radou Moravskoslezského kraje snaží zajišťovat právní vzdělávání členů odborových organizací v kraji formou seminářů.

Aktuality 30. 1. 2020 / 13:26

Semináře OS novým funkcionářům ZO pomáhají, dodávají energii

Odborový svaz a jeho sekce pro práci s členskou základnou pořádají pro nové členy seminář, jak získávat do svých řad nové odboráře.

Aktuality 31. 5. 2018 / 12:47

Seminář na téma mobbing a jeho hrozby

Ve středu 18. dubna jsem se zúčastnila semináře v rámci projektu Českomoravské konfederace odborových svazů §320a zákoníku práce – Trh práce, agentura práce, odbory – Mobbing a jeho hrozby.

Načíst další
 
Napište nám