Ohlédnutí za sjezdem

Máme za sebou devátý sjezd našeho odborového svazu. Na něm jsme společně hodnotili uplynulé čtyři roky, ale také jsme schvalovali základní materiály našeho odborového svazu, které ovlivní i budoucí volební období. Musím říci, že na sjezdu panovala opravdu přátelská atmosféra. Naše kolegyně a kolegové se po dlouhých čtyřech letech konečně sešli a mohli si sdělit nejen své poznatky z covidového období, ale také ze svých životů. Není nad osobní kontakt, který nenahradí žádná technika či on-line svět.

Delegáti sjezdu se těšili na vystoupení hostů, a že jich bylo. Někteří hodnotili vzájemnou spolupráci a jiní pronesli zdravici. Vzhledem k tomu, že jsem úvodní část sjezdu moderovala, ráda bych se ještě vrátila ke dvěma nejdůležitějším vystoupením.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nejen přišel včas na začátek sjezdu, ale pronesl zdravici a nastínil další připravované změny v sociální oblasti. Vyzdvihl spolupráci s předsedkyní Dášou Žitníkovou a zodpověděl dotazy z pléna k možnému navýšení platových tabulek. Měli bychom mu poděkovat, protože to bylo vystoupení hodné ministra, i když bychom rádi slyšeli úplně jiné věci.

Věděli jsme, že na sjezd nedorazí ministr Vlastimil Válek a že bude za Ministerstvo zdravotnictví vyslán náměstek Josef Pavlovic. Čekali jsme a hosté přicházeli, až konečně dorazil i pan náměstek. Dlouho se nezdržel a v průběhu projevu předsedy ČMKOS Josefa Středuly odešel bez rozloučení. Vzal kabát, tašku a šel. Odmítl vystoupit, i když za ním místopředseda Luboš Francl běžel. Mohl se přemoci a ze své pozice politického náměstka zachovat postoj a poděkovat lidem pracujícím ve zdravotnictví. Vím, že na to naši členové čekali. Nebo mohl pronést zdravici ministra a odejít.

Nestalo se tak a zůstala pachuť po tomto projevu arogance a neslušnosti. Tohle se mezi slušnými lidmi nedělá, pane náměstku Pavlovici! Pokud nedokážete ovládnout své emoce, odejděte z politiky a věnujte se jiné činnosti. Možná jste se takto zachoval, protože jste nikdy nestál u lůžka, nepečoval, neměl jste za sebou spoustu přesčasové práce, možná jste nikdy na sobě neměl ochranné prostředky a nepečoval o covidové pacienty. Vaše strana vás nominovala na tento post a měl byste se podle toho chovat. Nebo zavádíte do společenského života jiná pravidla? Život jde dál a já věřím, že všechno špatné se lidem vrátí.

Sjezd pokračoval, bylo zvoleno staronové vedení odborového svazu ve složení předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl. Chci i zde poděkovat za všechny nominace základním organizacím, které přišly na moji osobu, a také všem delegátům sjezdu za jejich hlasy. Moc si této podpory vážím a těším se na další spolupráci.

Čekají nás opravdu těžké roky, kdy se budeme muset velmi tvrdě obhajovat naše práva, která jsou zakotvena jak v zákoníku práce, tak v další legislativě. Udržet platové tabulky, které táhnou mzdy, a mnoho dalších. Budeme muset chránit i nemocnice, abychom zabránili dalším převodům na akciové společnosti. Budeme muset bránit solidaritu při poskytování zdravotní péče, aby tu nebyla stanovena zdravotní péče dvojí kvality podle finančních možností pacientů.

Bedlivě budeme muset sledovat také vývoj v sociálních službách, zabránit nesmyslnému zavedení personálních standardů v sociálních službách bez zajištění stabilního financování sociální oblasti. Je před námi centralizace krajských hygienických stanic a nepochybně s tím spojené i propouštění pracovníků a mnoho dalších problémů. Nevíme, co vše bude ovlivňovat naši práci a s čím ještě přijde tato vláda. Věřím v naši sílu, v jednotu a semknutí, stejně jako mnohokrát dříve, když se dělo něco, co ovlivňuje nejen naše životy, ale i podmínky a prostředí, ve kterém pracujeme.

Chtěla bych v závěru všem delegátům sjezdu poděkovat za účast, konstruktivní debatu a těším se na další společnou práci. Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří se na organizaci a průběhu sjezdu podíleli.

Za sebe, kolegy z vedení odborového svazu i zaměstnance odborového svazu přeji všem krásný adventní i vánoční čas strávený se svými blízkými, naplněný pohodou, klidem a láskou. Do nového roku 2023 vám přejeme v dnešní uspěchané době mnoho zdraví, lásky, štěstí a úspěchů. Věříme, že naše vzájemná spolupráce a podpora budou pokračovat i nadále a společně vše zvládneme.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám