Olomoucká KR – plnění programu OS

Na krajské konferenci 3. 10. 2018 byla zvolena pětičlenná krajská rada Olomouckého kraje ve složení Petr Illa – hygienická služba, Zdeněk Sovík – nemocnice AGEL, Zina Filip Dadlíková – sociální služby, Ivana Hraničková – sociální služby, Jan Zatloukal – zdravotnická záchranná služba. Po zvážení povolební situace se krajská rada usnesla na zvýšení počtu členů na sedm.

Na krajské konferenci v říjnu 2019 byl do krajské rady zvolen Martin Pejzl z FN Olomouc a Jitka Neplechová z Psychiatrické léčebny Šternberk. Protože Petr Illa v roce 2020 odstoupil z krajské rady a Zdeněk Sovík v roce 2021 odešel do starobního důchodu, zvolili jsme na podzimní krajské konferenci 2021 Ladu Cinegrovou (hygienická služba) a Eriku Frydrýškovou (AGEL) do ustanovených sedmi členů.

Od sjezdu jsme měli 20 jednání krajské rady a navíc jsme se zúčastnili společného jednání krajských rad v Kolíně. V březnu 2019 jsme se sešli s vedením Olomouckého kraje zastoupeným náměstkem pro zdravotnictví Mgr. Daliborem Horákem a vedoucí sociálního odboru Mgr. Irenou Sonntagovou. Za OS byla přítomna místopředsedkyně Bc. Jana Hnyková. Do voleb 2020 se nám nepodařilo sjednat další schůzku, neboť hejtman Ladislav Okleštěk nereagoval na výzvu vedení OS ke společnému jednání. Pouze k situaci na ZZS Olomouckého kraje, kde v rámci snahy o navýšení příplatků na Zdravotnické záchranné službě se Jan Zatloukal v roce 2019 písemně obrátil na všechny zastupitele Olomouckého kraje. Následně se uskutečnila schůzka s hejtmanem Oklešťkem, na které bylo ujednáno navýšení směnného příplatku.

S vedením Olomouckého kraje jsme projednávali různé problémy. Zásadní byl spor ohledně platového zařazení zaměstnanců v sociálních službách (Štíty-Jedlí), který se sice podařilo úspěšně vyřešit, ale v současné době čelíme intenzivní snaze nového vedení sociálního odboru kraje (KDU-ČSL) o zpětné přeřazení zaměstnanců do 5. platových tříd.

První jednání s novým vedením kraje se uskutečnilo až 10. 6. 2021. S hejtmanem Ing. Josefem Suchánkem, náměstky Mgr. Ivo Slavotínkem a Mgr. Daliborem Horákem. Jednalo se o první setkání od podzimních voleb do kraje z důvodu nepříznivé epidemické situace.

Jan Zatloukal přednesl požadavek na navýšení výjezdového příplatku pro zaměstnance ZZS s ohledem na zvyšující se nároky na jejich činnost a přetrvávající rizika. Připomněl, že předsedkyně našeho odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková od hejtmana do dnešního dne neobdržela odpověď na dopis vztahující se k této problematice. Pan hejtman sdělil, že už se o navýšení příplatků bavili i na Asociaci krajů ČR a přislíbil, že se k tomu vrátíme na samostatném jednání. (K navýšení výjezdového příplatku došlo od 1. 1. 2022 z 2100 Kč na 4000 Kč.) Jan Zatloukal ještě zhodnotil dobrou spolupráci se zřizovatelem, stavbu nových stanovišť ZZS, nákup nových sanitních vozů atd. (V provozu nová budova výjezdové základny v Uničově.)

Regionální manažer Ladislav Kucharský přišel s požadavkem na řešení situace v zařízení v Olšanech. Ředitelka nekomunikuje a odmítá zařazení zaměstnanců v přímé péči do vyšší platové třídy dle náplně jejich práce. Dohodnuto následné řešení s náměstkem pro sociální věci (Mgr. Ivo Slavotínkem), který si zjistí informace i z druhé strany, od paní ředitelky.

Zdeněk Sovík poděkoval za spolupráci s krajem. V Přerově bylo vystavěno nové parkoviště a nový tunel pro převoz pacientů, probíhá výstavba interní kliniky ve Šternberku.

Ing. Ivo Slavotínek poděkoval zaměstnancům sociálních služeb za práci v době nákazy a toto poděkování mají tlumočit i ředitelé jednotlivých zařízení zřizovaných krajem svým zaměstnancům.

Hejtman Suchánek všechny seznámil s plánovanými dotacemi pro Olomoucký kraj a se změnami v podmínkách pro jejich získání. Mgr. Dalibor Horák komentoval vzornou spolupráci v době nákazy mezi jednotlivými nemocnicemi a dalšími zařízeními, která se starala o pacienty.

Jan Zatloukal na závěr zhodnotil pandemické období, ve kterém obstály všechny obory, které zastupuje náš odborový svaz, vedení Olomouckého kraje a zvláště zaměstnanci, kteří podstoupili velké úsilí ke zvládnutí této kritické doby.

V roce 2022 jsme se opakovaně sešli s náměstkem pro sociální věci Mgr. Ivem Slavotínkem a vedoucím oddělení sociální pomoci Mgr. Zbyňkem Vočkou, jednání s námi absolvovaly zástupkyně odborového svazu místopředsedkyně Jana Hnyková nebo vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková. Namísto dořešení platového zařazení zaměstnanců v Olšanech jsme se dozvěděli, že kraj chce přeřadit zaměstnance ve Štítech-Jedlí zpět do 5. platových tříd, tak jak je to ve většině zařízení, bez ohledu na činnosti, které vykonávají. Na posledním jednání jsme byli informováni, že zařazení zaměstnanců bude přehodnoceno ředitelem zařízení individuálně podle skutečně vykonávané práce do konce srpna 2022. Děkujeme vedení odborového svazu za kroky, které podniká k odvrácení této situace. Na druhou stranu se ve spolupráci s vedením sociálního odboru kraje podařilo ukončit šikanu zaměstnanců v Domově pro seniory Červenka, kde ale přetrvává spor ohledně proplácení přestávek.

Krajská rada před vypuknutím pandemie pokračovala v osvědčených jednáních na pracovištích našich odborových organizací. Navštívili jsme Fakultní nemocnici Olomouc, Léčebnu Moravský Beroun, Středomoravskou nemocniční Přerov, nemocnici a zdravotnickou záchrannou službu v Šumperku. Na těchto jednáních dochází k výměně informací a zkušeností mezi členy krajské rady a místními odboráři. Upozorňujeme na případné nedostatky, nabízíme pomoc s jejich řešením a získáváme inspiraci z jejich odborové činnosti. Tato setkání jsou povzbuzením a přínosem pro činnost obou stran.

V prosinci 2019 jsme uskutečnili slavnostní jednání krajské rady s bývalými členy krajské rady, které bylo velmi milé a povzbudivé pro naši další práci.

Jan Zatloukal je členem Regionální rady ČMKOS a pravidelně se účastní jednání zdravotního výboru Olomouckého kraje jako host. Lada Cinegrová je aktivní členkou sekce pracovníků hygienické služby.

Na podzimní krajské konferenci 2022 bude zvolena nová krajská rada. Současným členům děkuji za odvedenou práci.

Do budoucna bychom byli rádi, kdyby členové krajské rady nadále pomáhali odborovým organizacím v našem regionu. Zvláště nové organizace potřebují podporu, aby zvládly počáteční tlak ze strany zaměstnavatelů a vybudovaly si pevnou členskou základnu. Aby i nadále navštěvovali odborové organizace, vyměňovali si zkušenosti, napomáhali jim s plněním povinností, ale i s využíváním výhod, které jim nabízí členství v odborovém svazu.

Krajská rada je orgánem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v regionu, snažili jsme se přenášet politiku vedení odborového svazu do našeho kraje a do jednotlivých odborových organizací. Ceníme si podpory vedení odborového svazu a jejich osobní účasti při řešení různých problémů odborových organizací a zaměstnanců v Olomouckém kraji.

Podobné články

Aktuality 16. 10. 2022 / 9:24

Olomoucká krajská konference OS – 12. 10. 2022

Olomoucká krajská konference jednala ve středu 12. října.

Aktuality 1. 6. 2022 / 20:35

Komplikovaný Olomoucký kraj

Možná vás titulek Komplikovaný Olomoucký kraj překvapil, ale s určitou dávkou smutku a rozhořčení musím konstatovat, že jsem se nespletl a opravdu je to tak.

Aktuality 12. 4. 2022 / 14:12

Olomoucká porada s vedením OS – 24. 3. 2022

Zástupci odborových organizací Olomouckého kraje se na své poradě s vedením OS sešli ve čtvrtek 24. března.

Načíst další
 
Napište nám