On-line jednání krajské rady Zlínského kraje za účasti vedení OS

V úterý 26. ledna 2021 se uskutečnilo první on-line jednání krajské rady Zlínského kraje. V odpoledních hodinách se jednání zúčastnily všechny členky krajské rady a za OS předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková. Z důvodu vládních opatření nebylo možné zrealizovat běžné jednání krajské rady, zprávy mezi členy byly předávány pouze SMS, telefonáty a e-maily, a tak jsme přivítali návrh OS vidět se a slyšet alespoň touto formou.

Jednání probíhalo dle schváleného programu a bylo informacemi a dotazy nabito. Všichni ocenili vzájemná sdělení o aktuální situaci v době pandemie COVID-19 nejen mezi členy, ale i s vedením OS. Jednalo se o kolektivním vyjednávání, očkování a testování v organizacích, o COVID-19 jako nemoci z povolání, o odměňování zaměstnanců a jejich současných pracovních podmínkách.

Využití výzvy k on-line jednání se osvědčilo jako řešení pro aktuální předávání informací v době, kdy není možné se setkat osobně. I když osobní kontakt je nenahraditelný, on-line jednání splnilo svůj účel a touto cestou patří poděkování místopředsedkyni Janě Hnykové za naplánování a koordinaci jednání krajských rad.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 14. 4. 2022 / 14:30

Činnost zlínské krajské rady od podzimní konference v roce 2021

Poslední zpráva o činnosti krajské rady Zlínského kraje zazněla v říjnu loňského roku na krajské konferenci.

Aktuality 12. 4. 2022 / 14:20

Zlínská porada s vedením OS – 24. 3. 2022

Poslední porada vedení OS se zástupci odborových organizací se konala ve Zlínském kraji v pondělí 28. března.

Aktuality 2. 12. 2021 / 8:22

S hejtmanem Holišem nejen o zdravotnictví a sociálních službách

Za účasti předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Mgr. Jany Hnykové jednaly v úterý 30. listopadu členky krajské rady s hejtmanem Zlínského kraje Ing. Radimem Holišem.

Načíst další
 
Napište nám