On-line porada odborářů z Libereckého kraje 18. března 2021

On-line porada vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci z Libereckého kraje se konala ve čtvrtek 18. března. Zprávu o činnosti liberecké krajské rady v období od jara 2020 do 18. 3. 2021 přednesla její předsedkyně Miluše Váňová. Vyšla při tom ze zprávy o činnosti, která měla zaznít na krajské konferenci na podzim 2020.

Krajská rada byla původně pětičlenná, ale svoji činnost ukončil na jaře 2020 Dušan Morman z Krajské nemocnice Liberec. Protože nebyl zvolen žádný náhradník, krajská rada se domluvila, že se další člen krajské rady zvolí na podzimní krajské konferenci a do té doby že bude zvát na jednání krajské rady předsedkyni odborové organizace Krajské nemocnice Liberec Alenu Kyrianovou. To se také děje, ale protože se z důvodu pandemie na podzim krajská konference nekonala, tak tento stav trvá do současné doby.

Krajská rada stále mapuje situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji. Členové si vzájemně předávají informace také o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání v organizacích.

Informace z jednání výkonné rady odborového svazu předává Miluše Váňová.

Zdeněk Vohnout je členem dozorčí rady odborového svazu.

Hana Vilímová se účastní jednání krajské tripartity na Krajském úřadu Liberec a jednání Regionální rady ČMKOS.

2x ročně bývají jednání krajské rady na Krajském úřadu Liberec s radními za zdravotnictví a sociální služby. Od podzimních voleb bohužel toto setkání nebylo, čekáme, až pomine nouzový stav.

Od jara 2020 se krajské radě podařilo fyzicky se setkat 2x, a to v červnu a v září. V době nouzového stavu a letních prázdnin jsme se nescházeli. V kontaktu ale stále jsme přes telefony, e-maily a skupinu krajské rady na WhatsApp.

V únoru krajská rada poprvé jednala on-line. Další jednání mělo být dnes, takže bylo spojené s poradou předsedů.

Předávání informací tedy nadále probíhá, krajská rada dělá, co je v současné vypjaté době v jejích silách a možnostech. On-line jednání jsou dobrá, ale osobní setkání plně nenahradí.

Nezbývá tedy nic jiného, než si přát, aby tento stav již brzy skončil.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 10:07

Liberecká porada s vedením OS – 3. 3. 2022

On-line porada vedení odborového se zástupci odborových organizací v Libereckém kraji se konala ve čtvrtek 3. března 2022 v odpoledních hodinách.

Aktuality 8. 12. 2021 / 23:48

Liberecká KR na pravidelném jednání s vedením kraje

Ve středu 1. prosince 2021 jednala liberecká krajská rada s představiteli kraje v Liberci.

Aktuality 13. 10. 2021 / 23:08

Liberecká krajská konference 30. 9. 2021

Krajská konference odborového svazu v Libereckém kraji se uskutečnila ve čtvrtek 30. září 2021 v prostorách zasedací místnosti na gynekologicko-porodnickém oddělení zdejší nemocnice.

Načíst další
 
Napište nám