Opakovaně sjednávaná zkušební doba

Můj pracovní poměr na dobu určitou mi skončí 31. 12. 2015. Nyní mi byla nabídnuta nová pracovní smlouva od 1. 1. 2016, ale v ní je opět zkušební doba. Znamená to, že mě zaměstnavatel odhlásí na úřadech a pak mě znovu přihlásí? Je další sjednání zkušební doby v pořádku? J. K., Ostrava

Není dán žádný zákonný důvod pro to, aby byl zaměstnanec odhlašován na úřadech (odhlášky ze zdravotního a sociálního pojištění) a následně ihned znovu přihlašován. Jestliže pracovní poměr má de facto plynule navazovat, tak v právním slova smyslu by situace rozhodně neměla být řešena ukončením pracovního poměru ke dni 31. 12. 2015 s následným vznikem „nového“ pracovního poměru hned dnem následujícím – dnem 1. 1. 2016.

Upozorňuji také, že sjednání nové zkušební doby v pořádku není. Judikatura Nejvyššího soudu (viz např. jeho rozhodnutí ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2195/2008) potvrdila, že sjednání zkušební doby poskytuje smluvním stranám pracovního poměru možnost, aby si až do jejího uplynutí prakticky ověřili („vyzkoušeli“), zda jejich pracovněprávní vztah odpovídá tomu, s čím do něho vstupovali, zejména zda zaměstnanci vyhovují druh práce, místo (místa) výkonu práce a mzdové (platové) nebo jiné pracovní podmínky a zda zaměstnanec splňuje zaměstnavatelovo očekávání v přístupu k plnění pracovních povinností.

Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec nevyužijí poměrně jednoduché a rychlé možnosti rozvázat pracovní poměr jeho zrušením ve zkušební době ve smyslu § 66 zákoníku práce, znamená to dle zmíněného soudu, že pracovní poměr „na zkoušku“ se vlastně mění v pracovní poměr „plnohodnotný“ a obě smluvní strany berou na vědomí, že to, co sjednali, je již pevným vztahem, z nějž nelze jednoduše „odejít“ (zrušit jej bez výpovědních a jiných dob a bez uvádění důvodů). Tomuto účelu zkušební doby odporuje dle mého názoru postup zaměstnavatele, kdy předloží zaměstnanci návrh nové pracovní smlouvy (a počítá tedy s variantou dalšího pracovního poměru), ačkoliv původní pracovní poměr má i dle jeho vůle pokračovat, jen za změněných podmínek (co do doby jeho trvání nebo druhu zaměstnancem vykonávané práce). Jestliže důvodem řešení popsané situace novým pracovním poměrem – namísto jednoduchého prodloužení smlouvy dodatkem – je pro zaměstnavatele právě sjednání zkušební doby s potenciální možností využít jejího trvání k rozvázání tohoto pracovněprávního poměru, pak dle mého názoru může být sjednání takové zkušební doby shledáno soudem oprávněně jako neplatné.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám