OS a LOK-SČL předložily zaměstnavatelům-nemocnicím návrh vyšší kolektivní smlouvy

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů připravil návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně, která by měla upravit pracovní podmínky zaměstnanců v lůžkových zdravotnických zařízeních, kde působí uvedené odborové organizace a organizace zaměstnavatelů – Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic ČR a Asociace krajských nemocnic.

Kolektivní smlouva vyššího stupně bude odrazem kvalitního sociálního partnerství a spolupráce.

Návrh, který odbory zástupcům zaměstnavatelů předložily dne 12. října, je zásadní a pokud bude akceptován, tak významným způsobem může přispět ke zlepšení pracovních podmínek vás – našich členů a všech zaměstnanců.

Jsme přesvědčení, že kolektivní smlouva vyššího stupně také zajistí tolik potřebnou personální stabilizaci.

S návrhem kolektivní smlouvy vyššího stupně, kde se mimo jiné navrhuje sjednocení odměňování všech zaměstnanců, se můžete seznámit u svých předsedů a výborů odborových organizací. Návrh smlouvy jim byl zaslán téhož dne večer, tedy 12. října.

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám