OS intenzivně prosazuje odstranění diskriminace v odměňování ve zdravotnictví

Velmi intenzivní jednání o odstranění diskriminace v odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení vede již po několik měsíců odborový svaz na všech politických úrovních. Považuje za zcela nepřijatelné, že zaměstnanci nemocnic obchodních společností dostávají za svoji práci mzdu v průměru o více než šest tisíc korun nižší, než kolik činí za stejnou práci plat zaměstnanců nemocnic příspěvkových organizací. Obojí je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, takže jde o nepřijatelnou a neobhajitelnou diskriminaci.

Došlo k ní po převedení nemocnic na formu akciových společností, případně s.r.o. Odborový svaz proti těmto změnám vystupoval, protože v nich spatřoval velké nebezpečí pro zaměstnance a zhoršení jejich situace. To se opravdu stalo. Nedošlo k politiky slibovanému lepšímu fungování nemocnic, ale především opravdu ke zhoršení příjmů zaměstnanců. A to i tam, kde se odborovému svazu po obrovském vynaloženém úsilí podařilo při přechodu z platů na mzdy uhájit jejich stejnou výši. Ke zhoršení docházelo v následujících letech, když zvýšení platů a mezd vyjednané s vládou nebylo v nemocnicích obchodních společnostech vyplaceno vůbec, nebo bylo vyplaceno jen z části, případně s několikaměsíčním zpožděním. I to většinou jen díky vyčerpávajícímu vyjednávání a velkému tlaku odborů.

Za logické řešení problému, které by odstranilo tuto diskriminaci, odborový svaz považuje sjednocení odměňování pod systém platů. Několik let na tuto možnost odborový svaz upozorňuje, od jara loňského roku vede s intenzivní jednání s cílem prosadit ji.

Vedení odborového svazu s problémem i svým návrhem řešení podrobně seznámilo představitele vládních stran i další politiky, ale také zaměstnavatele.

Odborový svaz připravil legislativní návrh, který by jednoduchou změnou zákoníku práce umožnil zavést odměňování podle tabulek platových tarifů i v nemocnicích obchodních společnostech – viz níže jako soubor ke stažení.

Odborový svaz zároveň zpracoval odpovědi vyvracející nejčastěji se objevující námitky a tvrzení, proč nejde platy a mzdy ve zdravotnictví sjednotit – viz níže jako soubor ke stažení.

Sociální demokraty o problému informovala předsedkyně OS Dagmar Žitníkové svým dopisem členům politického grémia ČSSD ze dne 14. 7. 2016 – viz níže jako soubor ke stažení.

Poté s nimi několikrát na toto téma jednala.

Návrhu na sjednocení platů a mezd ve zdravotnictví se ujal bývalý předseda ČMKOS a současný poslanec za ČSSD Jaroslav Zavadil – viz níže jako soubor ke stažení.

O návrhu se bude rozhodovat na nejbližších jednání poslanců ve výborech a poté na plénu.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka slíbil, že poslanci sociální demokracie návrh podpoří.

Ke schválení tohoto návrhu je ale třeba mít dostatečných počet hlasů.

Odborový svaz proto s problémem seznamuje další představitele vládních i nevládních stran a jednotlivé poslance, vysvětluje jim, proč je třeba tuto diskriminaci odstranit, a žádá o jejich podporu.

Dopis předsedkyně OS Dagmar Žitníkové předsedovi ANO Andreji Babišovi a dopis předsedkyně OS Dagmar Žitníkové předsedovi KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi viz níže jako soubory ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám