OS předložil Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR návrh KS vyššího stupně!

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky předložil 15. listopadu zaměstnavatelům ze sociálních služeb návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně, která by měla upravit pracovní podmínky zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb, kde působí naše odborové organizace a organizace zaměstnavatelů sdružené v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Kolektivní smlouva vyššího stupně byla připravována více než rok v pilotním projektu odborů a zaměstnavatelů a jejímu předložení předcházelo Memorandum, které podepsali prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký a předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Za odbory jsme přesvědčeni, že kolektivní smlouva vyššího stupně, která přinese zaměstnancům významné sociální benefity, bezpečné pracovní prostředí a nediskriminační odměňování, bude pojistkou pro tolik potřebnou personální stabilizaci.

S návrhem kolektivní smlouvy vyššího stupně se můžete seznámit u svých předsedů a výborů odborových organizací.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám