Otevřený dopis ČMKOS poslankyním a poslancům kvůli dalšímu zvýšení DPH

Českomoravská konfederace

odborových svazů

nám. W. Churchilla 2, 113 59 – Praha 3

 

 

 

 

Otevřený dopis  poslankyním a poslancům Parlamentu ČR

 

Praha 31.8.2012

           

Vážené paní poslankyně!  Vážení páni poslanci!

 

V dubnu letošního roku se na vás otevřeným dopisem obrátila Českomoravská konfederace odborových svazů jménem účastníků velké demonstrace, která 21. dubna  2012 vzkázala politikům, že se svými neuváženými reformami dopouštějí  vážného zhoršení ekonomické a sociální situace zaměstnanců a jejich rodin.

Na zářijové schůzi bude Parlament ČR projednávat návrh  zákona na další zvýšení sazeb DPH – na 15 a 21 %.  Jak ukázalo již první zvýšení DPH, jde o  nic  neřešící a nesmyslné  opatření,  vysávající pouze peněženky občanů.  Zvýšení snížené sazby z 10 % na 14 % se v letošním roce negativně projevilo na růstu cen potravin a tedy i na životních nákladech občanů především  rodin s průměrnými příjmy a rodin s dětmi.

Chtěli bychom připomenout, že i v minulém roce jsme varovali před tímto zvyšováním DPH s tím, že dojde ke zdražení potravin a dalších služeb. Tehdy nás vládní činitelé usilovně přesvědčovali, že zvýšení DPH se projeví ve snížení marží obchodníků a spotřebitel to ani nepocítí.  Vládní politici nás také přesvědčovali, že vyšší výběr DPH bude využit k řešení problémů rozpočtu, zejména pro zavedení důchodové reformy.

Nic z těchto slibů se nesplnilo a očekávaný  výběr DPH – i přes vyšší sazby – se oproti minulému roku nezvýšil.

Domníváme se, že prioritou pro nás všechny – občany ČR – musí být především boj s daňovými úniky zejména při neplacení DPH. Jak upozorňujeme ve své Vizi pro ČR (viz www.cmkos.cz)  základním způsobem, jak bojovat proti krizi, je zvýšit výběr DPH především zavedením registračních pokladen pro evidenci DPH. Stejně tak za zásadní považujeme také zrušení možnosti pro plátce DPH nakupovat osobní automobily bez DPH.

Podle našich propočtů by  jenom tato dvě opatření zvýšila výběr DPH  nejméně o 25 mld. Kč a to je tedy podstatně více než lze získat zvýšením sazby DPH (pokud se nebude opakovat situace letošního roku, kdy toto zvýšení nepřineslo téměř nic). Zejména by však toto zvýšení znovu dopadlo na peněženky našich občanů. Kromě jiného by naše navrhovaná opatření omezila možnost vzniku příležitostí pro korupční jednání.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, jako představitel Českomoravské konfederace odborových svazů sdružující statisíce zaměstnanců a v prvé řadě občanů, kterým leží osud naší země na srdci,  bych vás  rád proto požádal o seznámení se s naší  Vizí pro ČR a našimi návrhy na řešení současné ekonomické krize. Dovolte také, abych jménem ČMKOS vyslovil očekávání, že ve svém rozhodování budete dbát na zájmy široké veřejnosti a budete se rozhodovat ve prospěch našich občanů. 

 S pozdravem

 Jaroslav Zavadil v.r.

předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

 

 

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám