Pardubická KR – plnění programu OS

Krajská rada Pardubického kraje pracuje doposud jako pětičlenná: Mgr. Jana Svojanovská (předsedkyně krajské rady), Světluše Konečná (místopředsedkyně krajské rady), Šárka Hotárková, Veronika Pešková a Martin Vostal. V krajské radě jsou zástupci nemocnic, zástupce zařízení sociálních služeb a zdravotnické záchranné služby. Členové mají rozděleny ZO dle příslušných oblastí. Oblast, ze které není v krajské radě zástupce, zajišťuje předsedkyně krajské rady.

Krajská rada pravidelně zasedá 1x měsíčně mimo období letních prázdnin. Při výjezdních zasedáních (Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí) řeší požadavky ZO, které pak následně přenáší na zřizovatele a pomáhá řešit s kompetentními osobami.

Na kraji jednáme buď z vlastního podnětu či jako přizvaní zástupci k jednání tripartity. Během pandemie COVID-19 se schůzky konaly on-line.

Jeden člen krajské rady pracuje jako řídící sekce, dva členové krajské rady přispívají do Bulletinu OS.

Regionální manažerka Ivana Burešová zastupuje OS v Regionální radě odborových svazů ČMKOS (RROS). Pravidelně se zúčastňuje jednání, kde předává informace z OS i práce krajské rady a zpětně informuje o činnosti RROS.

Každý rok se dvě členky krajské rady účastní kolektivního vyjednávání, kdy cílem těchto jednání je zajistit lepší benefity, zlepšení pracovních podmínek a navýšení platů pro všechny zaměstnance.

Stále se potýkáme s nedostatkem zdravotních sester a lékařů i přes to, že jsou novým nabízeny náborové příspěvky. Vedení nemocnice a zřizovatel jsou o celé situaci informování a snaží se hledat způsoby, jak zabránit odchodu stávajícího personálu a motivovat nové zdravotní sestry a lékaře pro práci v našich nemocnicích. Bohužel se personální krize stále prohlubuje a důsledkem je zavírání některých oddělení a další omezování péče. Problémem je i nový informační systém Nemocnice Pardubického kraje.

Na začátku každého roku organizujeme setkání s hejtmanem Pardubického kraje, kde projednáváme otázky týkající se zdravotnictví a sociálních služeb, plány na nový rok a na roky další.

Jednání s hejtmanem jsou organizována i během roku na základě potřeb.

Současnou prioritou je budování urgentních příjmů v nemocnicích v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí. V Ústí nad Orlicí již je urgent dobudován, ale kvůli personálnímu deficitu stále plně nefunguje.

Také Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje se potýká s personální krizí, dlouhodobě má nižší příplatky než v nemocnicích.

V sociálních službách se řeší dlouhodobé problémy v některých zařízeních, ale i jednotlivé drobnější situace, které se řeší operativně.

Informace o činnosti odborového svazu krajské radě pravidelně předává člen výkonné rady a také informuje o novinkách ČMKOS.

Regionální manažerka Ivana Burešová je jmenována jako politická členka do zdravotního výboru kraje a díky tomu je zajištěna informovanost a spolupráce směrem ke členské základně OS, ale i opačným směrem.

Současní členové krajské rady stále udržují kontakty s bývalými členy krajské rady a zvou je na vánoční zasedání krajské rady, aby jim tímto způsobem poděkovali za jejich činnost v krajské radě a v základních organizacích odborového svazu.

V posledním období se negativně do činnosti krajské rady promítá i dlouhodobá pracovní neschopnost předsedkyně krajské rady a pracovní vytíženost některých členů krajské rady.

Podobné články

Aktuality 24. 2. 2023 / 14:06

Díky pomoci OS mám od hejtmana Netolického slib na půl sanitky

Členkou krajské rady Pardubického kraje jsem zatím krátce, proto setkání s hejtmanem Martinem Netolickým, které se konalo 8. února, bylo mou první zkušeností.

Aktuality 19. 2. 2023 / 13:47

Pardubická KR s hejtmanem Netolickým o ZZS a o nemocnicích

Ve středu 8. února se sešli členové nově zvolené krajské rady Pardubického kraje a zástupci odborového svazu s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.

Aktuality 16. 9. 2022 / 18:26

Pardubická krajská konference – 14. 9. 2022

Pardubická krajská konference jednala ve středu 14. září.

Načíst další
 
Napište nám