Pardubická KR s hejtmanem Netolickým o ZZS a o nemocnicích

Ve středu 8. února se sešla nově zvolená krajská rada Pardubického kraje spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou, místopředsedou OS Lubomírem Franclem, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou a regionální manažerkou Ivanou Burešovou s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.

Příplatky a další problémy na ZZS

Na začátku hejtman všechny přivítal a po představení nových členů krajské rady dostal slovo zástupce záchranné služby Martin Vostal. Informoval o dohodě ohledně navýšení výše stravného a příspěvku na penzijní připojištění z FKSP. Bohužel došlo jen částečně ke splnění požadavku odborů na navýšení příplatku za směnnost a zvláštního příplatku. Připomněl, že vzhledem k razantnímu posunu v navýšení plateb od zdravotních pojišťoven směrem k ZZS je prostor k výraznějšímu navýšení těchto příplatků. Vzhledem k tomu, že letos nedošlo k úpravě tarifů, jsou nenárokové složky platu jedinou možností, jak ocenit práci záchranářů, která je stále náročnější. Vzhledem k nedostatku lékařů na ZZS jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci stále více vystavováni situacím, kdy musejí sami, s omezenými kompetencemi, zvládat kritické stavy u pacientů. Navýšení příplatků, které jsou v tuto chvíli stále pod celorepublikovým průměrem, by bylo vstřícným gestem směrem k těmto zaměstnancům. Hejtman Martin Netolický podotkl, že navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven vnímá spíše jako narovnání vícezdrojového financování ZZS, z čehož se dá vyvodit, že pravděpodobně může dojít ke snížení provozní dotace kraje.

Sociální služby a Poličská nemocnice

Poté dostaly slovo zástupkyně sociálních služeb Šárka Hotárková a Gabriela Synková. Kraj ve své režii provozuje jen minimum pobytových zařízení sociálních služeb a i ta jsou zaměřena spíše na poskytování specifické péče. Ostatní pobytová zařízení sociálních služeb jsou zřizována obcemi nebo soukromými společnosti.

Unikátním modelem je Poličská nemocnice, která je zřizována svazkem 27 měst a obcí. Zaměřuje se na nejen na poskytování dlouhodobé doléčovací zdravotní péče, ale v areálu nabízí i pobytovou službu sociálních služeb. Bohužel zisk tohoto zařízení nestačí ani na výraznější obnovu areálu, ani na obnovu vozového parku dopravní zdravotní služby, kterou také provozuje. Ačkoliv kraj v této situaci nemá mnoho prostoru, jak zařízení, jehož není zřizovatelem, finančně pomoci, odvezla si Gabriela Synková z jednání příslib hejtmana na příspěvek ve výši poloviny nákupní ceny nového sanitního vozu dopravní zdravotní služby v případě, že zřizovatel vše řádně zprocesuje a uhradí druhou polovinu sanitky.

Nemocnice Pardubického kraje

V poslední části jednání se dostalo na stav kolektivního vyjednávání v Nemocnici Pardubického kraje. Situace uvázla takřka na „mrtvém bodě“ a na stole je prozatím nabídka na 6% přidání do tarifů pro zdravotníky. Hejtman obdržel dopis od zástupců odborového svazu a LOK-SČL z Orlickoústecké nemocnice, kteří požadují 8% navýšení. Jednání budou pokračovat ještě v únoru. Vyjednávání je o to složitější, že po sloučení nemocnic pod jednu hlavičku je součástí vyjednávacího týmu 13 různých odborových organizací. Hejtman prozatím do kolektivního vyjednávání zasahovat nechce, ale přislíbil účast na schůzce se zástupci odborů.

Ačkoliv měl hejtman Martin Netolický domluvenou další schůzku, projevil ochotu téma dokončit, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a třecím plochám. Jsme rádi, že v našem kraji máme stále dobré vztahy a každoročně se s námi hejtman schází. Věříme, že spolupráce bude pokračovat a sociální dialog bude probíhat ve všech rovinách.

Martin VOSTAL, člen výkonné rady a člen pardubické krajské rady OS, m.vostal@tiscali.cz

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 24. 2. 2023 / 14:06

Díky pomoci OS mám od hejtmana Netolického slib na půl sanitky

Členkou krajské rady Pardubického kraje jsem zatím krátce, proto setkání s hejtmanem Martinem Netolickým, které se konalo 8. února, bylo mou první zkušeností.

Aktuality 16. 9. 2022 / 18:26

Pardubická krajská konference – 14. 9. 2022

Pardubická krajská konference jednala ve středu 14. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:02

Pardubická KR – plnění programu OS

Zpráva pardubické krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám