Pardubická porada s vedením OS – 9. 3. 2022

Ve středu 9. března 2022 jsme se sešli se zástupci odborových organizací Pardubického kraje. Na začátku jsme opět představili návrhy na úpravy základních dokumentů OS – programu OS, finančního řádu OS a stanov OS. V diskusi k programu OS přítomní hovořili o složité situaci, kdy při nedostatku personálu a stále se projevující epidemii COVID-19 je velice náročné najít čas pro výkon odborové funkce. Proto vítají návrh změny v programu OS týkající se profesionalizace a možnosti uvolňování pro výkon funkce v odborech. Přítomní zástupci diskutovali také o navrhovaných úpravách stanov a finančního řádu.

V další části předala předsedkyně krajské rady OS Jana Svojanovská informace o činnosti krajské rady Pardubického kraje a zazněly také informace o činnosti odborových organizací.

Jedním z bodů programu bylo stejně jako v předchozích poradách představení benefitů společnosti UP CZ. I k této prezentaci byla poměrně bohatá diskuse.

Závěrem všichni přítomní vyslovili přání, aby na podzim již nic nezabránilo tomu, abychom se na krajských konferencích sešli osobně, protože osobní kontakt je nenahraditelný.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 16. 9. 2022 / 18:26

Pardubická krajská konference – 14. září 2022

Pardubická krajská konference jednala ve středu 14. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:02

Pardubická KR – plnění programu OS

Zpráva pardubické krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 24. 11. 2021 / 9:14

KR s hejtmanem Netolickým nejen o problémech v nemocnicích

Dne 22. 11. 2021 jednala krajská rada o zdravotnictví, sociálních službách, lázeňství i ZZS regionu. Jednání pokračovalo u hejtmana JUDr. Martina Netolického za účasti radní pro zdravotnictví Ing. Michaely Matouškové.

Načíst další
 
Napište nám