Personální standard v sociálních službách je opět na stole

Personální standard v sociálních službách je opět na stole a Ministerstvo práce a sociálních věcí na to jde od lesa. Svolalo na 18. července 2022 on-line pracovní schůzku k personálním standardům za účasti všech aktérů působících v sociálních službách. Na ní jsme se dozvěděli, že ministr Marian Jurečka rozhodl zařadit do připravované novely zákona o sociálních službách vedle materiálně technického standardu i personální standard.  

Připomínám, že účinnost novely zákona o sociálních službách by měla vejít v platnost od 1. 7. 2023 a personální standard by měl nabíhat postupně s účinností od 1. 1. 2024, aby jednotlivé sociální služby měly dostatek času se na změny připravit.

Cílem personálního standardu je stanovení počtu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků pro jednotlivé služby při zachování kvality služeb. O ostatních zaměstnancích se zatím nemluví, tak uvidíme, kam se personální standardy budou ubírat. Finanční prostředky jsou potřeba pro všechny zaměstnance působící v sociálních službách. Jistě si vzpomínáte na poslední novely zákona o sociálních službách, kde MPSV navrhovalo zavést minimální a optimální personální standard. Minimální personální standard by byl pro registraci dané sociální služby a optimální pro kvalitu služeb. Vždy jsme se proti takovému návrhu postavili a odmítali zavedení jakéhokoliv personálního standardu vzhledem k nestabilnímu financování sociálních služeb a zkušenostem ve zdravotnictví. Minimální personální standard ve zdravotnictví se stal standardem optimálním a doplácejí na něj dnes všichni, jak pacienti, tak i personál. Tudy cesta nevede.

Pracovníci MPSV přišli s postupem, že nejdříve vše prodiskutují s odbornou veřejností a následně zapracují personální standard do novely zákona o sociálních službách.

Do konce září 2022 se setkají se zástupci jednotlivých sociálních služeb v pracovních skupinách, což bude sloužit ke sběru materiálu a příkladů dobré praxe jednotlivých druhů služeb pro vytvoření návrhu personálního standardu. Samotná setkání dílčích pracovních skupin budou probíhat formou on-line. MPSV vytvoří on-line sdílené úložiště, kde bude ukládat veškeré materiály, zápisy a další dokumenty, aby se mohl každý z účastníků podívat na vše z jednotlivých jednání. Zároveň bude vytvořen harmonogram termínů setkání pracovních skupin.

Do jednotlivých pracovních skupin se mohou přihlásit jak organizace, tak zástupci jednotlivých sociálních služeb. Po setkání všech pracovních skupin bude vytvořen první návrh personálního standardu pro jednotlivé služby. Přihlásily jsme se s předsedkyní odborového svazu Dagmar Žitníkovou do většiny pracovních skupin, jak pobytových, tak terénních, a jsme plny očekávání, jakým způsobem se bude personální standard vyvíjet.

Na závěr se musím s vámi všemi podělit o své obavy, zda bude dostatek finančních prostředků na personální standard, nebo zda se bude šetřit na personálu. To si pak můžeme o kvalitě služeb jen nechat zdát. O vývoji personálního standardu vás budeme pravidelně informovat, a pokud nám budete chtít sdělit zpětnou vazbu, napište nebo zavolejte. Budeme rádi za každý pohled a zkušenost.

Podobné články

Aktuality 31. 8. 2022 / 20:13

Sociální tripartita jednala o financích a novele zákona

Poslední srpnový den se na MPSV konalo jednání tripartitního Pracovního týmu pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy.

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce sociál – plnění programu OS

Zpráva sekce sociál o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 10. 8. 2022 / 10:48

Prostředky pro sociální služby by měly být mandatorním výdajem!

Publikovali jsme: Rozhovor webu odbory.info s místopředsedkyní OS zdravotnictví a sociální péče ČR Janou Hnykovou

Načíst další
 
Napište nám