Plzeňská KR – plnění programu OS

Po celé volební období pracovala krajská rada OSZSP ČR Plzeňského kraje jako sedmičlenná: Předsedkyně krajské rady Helena Kurcová (vedoucí útvaru DZR „Petrklíč“, MÚSS Plzeň, členka ZO MÚSS Plzeň), místopředsedkyně krajské rady Miroslava Jordánová (fyzioterapeutka Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, předsedkyně ZO, členka dozorčí rady horažďovické nemocnice), členové krajské rady Soňa Vytisková (personalistka, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, předsedkyně ZO, předsedkyně dozorčí rady OSZSP ČR), Petr Veselý (místopředseda ZO Rokycanské nemocnice, předseda výboru svazové sekce nezdravotnických pracovníků), Richard Zach (radiologický asistent ve FN Plzeň, předseda ZO FN Plzeň 2), František Kuneš (údržbář Rokycanské nemocnice, předseda ZO Rokycanské nemocnice, náhradník do výkonné rady OS), Milan Synek (člen ZO Psychiatrické nemocnice Dobřany, člen výkonné rady OS, člen Regionální rady ČMKOS).

Krajská rada Plzeňského kraje se setkává pravidelně nejméně 10 x ročně, v době pandemie COVID-19 to byly schůzky on-line.

Krajská rada Plzeňského kraje několikrát iniciovala setkání se zástupci kraje, v době pandemie se setkávat nešlo, ale jakmile byla možnost se setkat, tak se setkání uskutečnilo.

Rok 2020

První takové jednání v době pandemie COVID-19 se uskutečnilo 30. 6. 2020 a padly zde dotazy na zástupce kraje: Jaká je spolupráce Plzeňského kraje s Ministerstvem zdravotnictví ohledně reformy psychiatrické péče v našem regionu? Dotazy byly na práci holdingu, řešili jsme společně dopady pandemie na zdravotnictví a sociální služby, jaké bude finanční zajištění v době COVID-19 Plzeňským krajem pro jednotlivé subjekty, v jakém stavu jsou žádosti o dotace MPSV, jaká je připravenost na další vlny koronaviru, dotazovali jsme se na současnou ekonomickou a personální situaci v zařízeních sociálních služeb a nemocnic.

Rok 2021

Po volbách 2021 se uskutečnilo jednání s hejtmankou doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., a zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, kde se dojednávala pravidla jednání mezi krajskou radou a Plzeňským krajem.

Další možné jednání se s ohledem na koronavirus uskutečnilo 3. 6. 2021 a byly zde položeny dotazy: Rozpočet pro dofinancování sociálních služeb Plzeňského kraje, zda se navýšily mimotarifní složky platů kategoriím THP a dělníkům, zda byly vyplaceny odměny z dotačního programu MPSV zaměstnancům sociálních služeb, projednával se návrh novely zákona o sociálních službách, projednaly se možné nominace zástupců krajské rady ve výborech pro zdravotnictví a sociální věci v Plzeňském kraji. Jednalo se o aktuální situaci Sušické nemocnice a o záměru kraje ohledně převzetí nebo finanční podpory. Dále se jednalo o změně ve vedení Stodské nemocnice, o postavení, budoucnosti a řízení Nemocnic Plzeňského kraje (centrální řízení z Klatovské nemocnice?). Jednalo se i o zapojení kraje do reformy psychiatrické péče a o dopadu, pokud by došlo ke snížení počtu pracovních míst. Projednávala se nominace zástupců zaměstnanců do dozorčích rad nemocnic, dotazovali jsme se na způsob vyhlašování výběrových řízení. Dotazovali jsme se na automatické navyšování mezd nejméně ve výši inflace vyhlašované ČSÚ, aby nedocházelo k poklesům reálných příjmů zaměstnanců. Na jednáních jsme probírali možnost zřízení fondu pro kulturní, sociální, sportovní potřeby zaměstnanců Nemocnic Plzeňského kraje.

Rok 2022

Dne 29. 3. 2022 jednala krajská rada s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a radním pro oblast zdravotnictví Pavlem Haisem a druhé setkání v roce 2022 bylo za účasti radního pro sociální věci Martina Záhoře.

Zde jsme položili dotazy: Jak disponuje kraj s finanční rezervou, pokud by bylo potřeba navýšit SOHZ nemocnicím, které zřizuje, jak hodnotí situaci v Sušické nemocnici. Byly dotazy na to, jaké je nové složení představenstev, na vedení jednotlivých nemocnic, na hospodaření Nemocnic Plzeňského kraje, na Centrum sdílených služeb, jaká bude provázanost sociálních služeb na reformu psychiatrické péče a zazněl i dotaz, zda by mohli být zástupci odborového svazu na případných výběrových řízeních nemocnic Plzeňského kraje.

V další práci krajské rady Plzeňského kraje bychom chtěli navázat na tradici spolupráce se zástupci Plzeňského kraje cca jednou za čtvrtletí a věříme, že se nám nebo novému složení krajské rady po volbách 2022 zase povede.

Krajská rada komunikuje a vyměňuje si zkušenosti se zástupci odborových organizací z nemocnic Plzeňského kraje (Rokycanská nemocnice, Stodská nemocnice, Domažlická nemocnice, Klatovská nemocnice, LDN Horažďovice a Nemocnice následné péče Svatá Anna, přímo řízené Krajským úřadem Plzeňského kraje).

Dne 14. 3. 2022 se konala on-line porada předsedů odborových organizací s vedením OS, kde si opět předsedové odborových organizací vyměnili své zkušenosti z dosavadní činnosti. A i tady bychom rádi ve spolupráci pokračovali.

Na závěr bych ráda poděkovala všem členům krajské rady, vedení odborového svazu a v neposlední řadě regionálnímu manažerovi Václavu Matouškovi. Během celého volebního období jsme se mohli spolehnout jeden na druhého, v těžkém koronavirovém období si navzájem předávat informace, zkušenosti, a tím si navzájem velice pomoci.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 22. 9. 2022 / 11:26

Plzeňská krajská konference OS – 21. 9. 2022

Plzeňská krajská konference jednala ve středu 21. září.

Aktuality 12. 4. 2022 / 13:16

Plzeňská porada s vedením OS – 14. 3. 2022

Porady vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci pokračovaly v pondělí 14. března v Plzeňském kraji.

Aktuality 2. 4. 2022 / 13:05

Plzeňská krajská rada jednala s novým hejtmanem Špotákem a jeho kolegy

Krajská rada Plzeňského kraje na svém únorovém zasedání navrhla setkání s novým vedením kraje. Změna kraje nastala na jednání 14. února 2022, kdy došlo k odvolání minulé Rady kraje a zvolení Rady nové.

Načíst další
 
Napište nám