Plzeňská krajská rada jednala s novým hejtmanem Špotákem a jeho kolegy

Krajská rada Plzeňského kraje na svém únorovém zasedání navrhla setkání s novým vedením kraje. Změna kraje nastala na jednání 14. února 2022, kdy došlo k odvolání minulé Rady kraje a zvolení Rady nové. Novým hejtmanem se stal po zvolení Rudolf Špoták (Česká pirátská strana).

Setkání, jehož se zúčastnili členové krajské rady, místopředsedkyně OS Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková a regionálního manažer Václav Matoušek, se uskutečnilo v úterý 29. března 2022 na Krajském úřadě v zasedací místnosti zastupitelstva. Jednání se za Plzeňský kraj zúčastnil hejtman Rudolf Špoták, neuvolněný náměstek pro sociální oblast Martin Záhoř (ANO 2011), neuvolněný náměstek pro zdravotnictví Pavel Hais (Česká pirátská strana) a další zaměstnanci, jejichž práce se vztahuje k těmto rezortům.

Krajská rada v předstihu připravila seznam otázek z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb a zaslala je na krajský úřad, aby hejtman a oba náměstci byli na otázky připraveni. V oblasti zdravotnictví otázky směřovaly k lůžkovým zdravotnickým zařízením v kraji a jejich dofinancování z kraje. Finanční dotace pro lůžková zdravotnická zařízení zůstala ve stejné výši, jak byla schválena. Další otázka směřovala k fungování sušické nemocnice a zajištění péče v regionu.

Z odpovědí jsme se dozvěděli, že zástupci kraje mají zájem na zachování nemocnice v Sušici. Za kraj se do této nemocnice zašle 10 milionů korun na posílení hospodaření. Nemocnice v Sušici je majetkem města, a to musí rozhodnout o dalším směřování nemocnice.

Za odbory jsme požádali, aby při jednáních bylo zohledněno navýšení mezd zaměstnancům v této nemocnici o 6 %.

Krajské radě byl předán aktuální seznam složení představenstev a dozorčích rad v jednotlivých nemocnicích. K tomu jim byly předány výsledky hospodaření skupiny Nemocnice Plzeňského kraje. Člen představenstva působící ve všech nemocnicích Jaroslav Šíma upřesnil organizační strukturu a pozici ředitele v jednotlivých nemocnicích.

Zástupci krajské rady požádali o účast na jednáních ve zdravotním a sociálním výboru. Dohodli jsme se hejtmanem, že zašleme oficiální žádost oběma předsedům výborů.

Dlouze jsme diskutovali o reformě psychiatrické péče a jejích dopadech do oblasti sociálních služeb. K tomu se sejde krajská rada s náměstkem pro sociální oblast Martinem Záhořem.

Krajská rada se dohodla s hejtmanem a oběma radními na společných setkáních minimálně každé pololetí, kde projednají problémy v oblasti lůžkové péče a sociálních služeb. Pokud se vyskytne problém, který bude nutno okamžitě řešit, požádá krajská rada o setkání ihned. Z jednání všichni odcházeli s vědomím, že spolupráce byla navázána a že se v ní bude pokračovat. A to byl náš cíl.

Děkuji za spolupráci krajské radě Plzeňského kraje ve složení Helena Kurcová, Miroslava Jordánová, Soňa Vytisková, Milan Synek, Petr Veselý, František Kuneš a Richard Zach, že dokáží společně za svoje členy bojovat. Spolupráce a komunikace je prospěšná pro všechny členy a toho si moc vážím.

Foto Helena Kurcová

Podobné články

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:08

Plzeňská krajská rada jednala s vedením kraje o zvyšování mezd

V pátek 10. února se uskutečnilo jednání krajské rady Plzeňského kraje na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Aktuality 20. 2. 2023 / 13:04

Nemocnice Sušice v ohrožení

Ve středu 18. ledna se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města Sušice, předmětem jednání byl pouze jeden bod, a to další budoucnost Sušické nemocnice s. r. o.

Aktuality 22. 9. 2022 / 11:26

Plzeňská krajská konference OS – 21. 9. 2022

Plzeňská krajská konference jednala ve středu 21. září.

Načíst další
 
Napište nám