Plzeňská porada s vedením OS – 14. 3. 2022

Porady vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci pokračovaly v pondělí 14. března v Plzeňském kraji. V úvodní části byly představeny návrhy na úpravu programu OS a stanov OS, ke kterým nebyly vzneseny žádné připomínky nebo návrhy na úpravu či další doplnění. Poté se rozproudila poměrně bohatá diskuse k návrhu na úpravu finančního řádu OS. Zazněl názor, že navyšování odvodů na OS může vést k oslabení základních odborových organizací, protože i vzhledem k zvyšování cen energií, pohonných hmot i růstu dalších cen může klesat počet členů, protože nebudou chtít platit členské příspěvky. Naproti tomu zazněl i opačný názor, že členové neví, kolik se za ně na svaz odvádí, a že jsou spokojeni s činnostmi, které pro ně svaz vykonává.

Předsedkyně krajské rady OS Plzeňského kraje Helena Kurcová informovala o činnosti krajské rady, její zprávu doplnili i další členové krajské rady. Také v Plzeňském kraji se podařilo v mnoha zařízeních vyjednat navýšení mezd i pro nezdravotnické pracovníky. Diskutovalo se o situace ve Stodské nemocnici, která by se, kromě dalších témat, měla řešit na jednání krajské rady se zástupci Plzeňského kraje.

Součástí programu byly rovněž informace o jednáních s představiteli vlády a o důvodech, které vedly k vyhlášení stávkové pohotovosti OS dne 8. 2. 2022.

Podobné články

Aktuality 2. 4. 2022 / 13:05

Plzeňská krajská rada jednala s novým hejtmanem Špotákem a jeho kolegy

Krajská rada Plzeňského kraje na svém únorovém zasedání navrhla setkání s novým vedením kraje. Změna kraje nastala na jednání 14. února 2022, kdy došlo k odvolání minulé Rady kraje a zvolení Rady nové.

Aktuality 13. 10. 2021 / 21:36

Plzeňská krajská konference 21. 9. 2021

Delegáti krajské konference Plzeňského kraje se setkali v úterý 21. září 2021 v sále SOU Elektrotechnického v Plzni.

Aktuality 18. 6. 2021 / 19:52

Krajská rada Plzeňského kraje jednala s hejtmankou Mauritzovou

Ve čtvrtek 3. června 2021 na Krajském úřadě Plzeňského kraje jednali členové krajské rady Plzeňského kraje a další zástupci OS s hejtmankou doc. PaedDr. Ilona Mauritzovou, Ph.D.

Načíst další
 
Napište nám