Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Podmínky, které nám nastavil COVID-19, nám nedovolovaly připravit setkání se slovenskými kolegy dříve, sešli jsme se tedy na jednání v Hotelu Olšanka v Praze ve dnech 26. až 28. května 2022.

Na Slovensku se v loňském roce konal sjezd, který ve vedení potvrdil předsedu Antona Szalaye a místopředsedkyni Danielu Pochybovou. Došlo ke změnám ve výkonném výboru a byli zvoleni noví členové.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o vedení sociálního dialogu na všech úrovních. Připomněla akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví v roce 2019, okomentovala průběh covidového období ve zdravotnictví a v sociálních službách, získání finančních prostředků na mimořádné odměny v lůžkových zdravotnických zařízeních, na zdravotnických záchranných službách, v sociálních službách a na hygieně za oba roky.

Informovala o mimořádném benefitu pro zdravotníky v podobě příspěvku na lázeňskou, léčebnou a rehabilitační terapii pro pracovníky v sociálních službách. S tímto covidovým obdobím se pojí i uznání nemoci z povolání za onemocnění COVID-19, které jsme prosadili pro zaměstnance, kteří se při výkonu práce nakazili tímto onemocněním. Nezapomněla na vnitřní život svazu a připravované akce v nejbližších měsících, kdy nás čekají krajské konference a sjezd. Vyjádřila se k aktuálnímu stavu vyjednávání platů a mezd na letošní rok vzhledem k rostoucí inflaci a zvyšujícím se cenám za energie a dalších zboží.

Předseda Anton Szalay seznámil s aktuální situací na Slovensku. Platy zdravotníků na Slovensku nedosahují výše, kterou si odbory představují. Žádají vládu o zvýšení koeficientů pro jednotlivé profese ve zdravotnictví. Nebyl navýšen rozpočet na toto zvýšení a platba za státní pojištěnce je ve výši 31 eur. Dochází k značnému odlivu zdravotníku do jiných oborů, nebo odcházejí do zahraničí. Připomněl minulé jednání odvětvových tripartit a přípravu dalšího na 13. června 2022, kde by se mělo o navýšení platů usilovně jednat. Koeficienty platí pouze pro lůžková zdravotnická zařízení, ale je nutné přidat i zaměstnancům v ambulantním sektoru. Vedle zvýšení prostředků je nutné i zlepšit pracovní podmínky všech zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, aby byli konkurenceschopní oproti zahraničí. Slovenští kolegové ocenili naše mimořádné odměny za covidové období, protože na Slovensku se vyplácely odměny jen do výše 350 eur.

Připomněl protestní akce v Trnavě a Žilině, do kterých se zapojil i jejich odborový svaz, aby podpořil lepší podmínky pro život na Slovensku vzhledem k vysoké inflaci. Odborový svaz působí na Slovensku od roku 1990 a zastupuje odborové organizace působící ve 46 nemocnicích, 37 nemocnicích s poliklinikami, 118 zařízení sociálních služeb a 36 regionálních úřadech veřejného zdravotnictví, 8 léčebných lázních a 14 jiných zařízení a zastupuje 17 641 členů. Statistická data o odměňování za rok 2021 lze nalézt na: http://sozzass.com/wp-content/uploads/2022/04/statistika-rok-2021.pdf

Druhý den jsme navštívili Fakultní nemocnici Motol, kde jsme se potkali s ředitelem nemocnice Miloslavem Ludvíkem a seznámili se s fungováním nemocnice a jeho organizační strukturou. FN Motol má široké spektrum medicínských oborů a poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči. Schůzky se zúčastnily také náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Nováková a personální náměstkyně Barbara Smejkalová. Následovala exkurze do podzemí nemocnice, kde jsme byli seznámeni s ojedinělým automatizovaným dopravním systémem, který během směny obstarává přes tisíc zakázek a ujede až 15 km denně. Umí využívat transport do pater pomocí výtahů a zajišťuje rozvoz zdravotnického materiálu, stravy pro pacienty a dalších nákladů. Poté jsme se všichni přemístili na heliport, kde jsme si prohlédli motolskou nemocnici z ptačí perspektivy.

V sobotu 28. května jsme se se slovenskými kolegy rozloučili. Bylo to moc hezké setkání po letech a velice zajímavá výměna informací na oficiálních jednáních i při neformálních rozhovorech nám pomohla se posunout dál a získat pro naši práci cenné podněty.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:18

Výkonná rada v lednu

Vzhledem k bohatému programu bylo první jednání výkonné rady v roce 2023 dvoudenní.

Aktuality 12. 1. 2023 / 19:58

Výkonná rada v prosinci

V pondělí 12. prosince se na společné schůzce sešli členové nové a bývalé výkonné rady a členové nové a bývalé dozorčí rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám