Poděkování odborářů z Krajské zdravotní, a. s.

Dobrý den, vážená předsedkyně paní Dagmar Žitníková,

touto cestou bych vám chtěla hodně poděkovat za pozitivní výsledek vašeho vyjednávání s vedením Krajské zdravotní, a. s., ohledně zvýšení mezd všem zaměstnancům KZ, a. s., od 1. 4. 2020. Tento dík patří samozřejmě i naší koordinátorce Ing. Ivaně Břeňkové.

K poděkování se vyjadřují všichni zaměstnanci nemocnice Chomutov.

Dagmar KLIMEŠOVÁ, předsedkyně ZO OSZSP ČR Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Chomutov, o. z.

***

Vážená paní předsedkyně,

chtěla bych Vám a celému vedení OS touto cestou poděkovat za podporu při vyjednávání odborů Krajské zdravotní, a. s., o mzdách, konkrétně o navýšení částky 1500 Kč do tarifní mzdy. Vyjednávání bylo velmi složité, měli jsme obavu, že se nezadaří.

Velké poděkování v neposlední řadě patří Ing. Ivaně Břeňkové, která našemu problému věnovala hodně času vedle svých dalších povinností a bez které si vyjednávání vůbec nedovedeme představit.

Doufáme také, že se tímto úspěchem otevřou našim zaměstnancům oči a pochopí, že bez odborů to opravdu nejde.

S pozdravem

Eva VINICKÁ, předsedkyně ZO OSZSP ČR Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Děčín, o. z.

***

Dobrý den paní předsedkyně,

my jsme také rádi, že se podařilo vydobýt navýšení. A Ivance Břeňkové patří obzvláště velký dík. No a uvidíme, jak se podaří domluvit první tři měsíce.

Mějte se moc hezky a ať se Vám stále daří.

Z Ústí nad Labem zdraví a pěkný den přeje

Kateřina KLEMENT KŘÍŽOVÁ, Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

***

ZV OSZSP ČR Nemocnice Most, o. z., si dovoluje touto cestou poděkovat vyjednávajícímu týmu, zvláště pak paní předsedkyni Bc. Dagmar Žitníkové a Ing. Ivaně Břeňkové, za naše zastupování při vrcholových jednáních s vedením Krajské zdravotní a Krajského úřadu týkajících se mzdové problematiky – navýšení tarifních mezd v roce 2020.

Pouze díky Vám se podařilo vládou přislíbené navýšení platů a mezd dostat do tarifní složky zaměstnanců Krajské zdravotní a do tabulek, které jsou přílohou kolektivní smlouvy.

Věříme, že tento velký úspěch přispěje i ke zvýšení prestiže našich zdravotnických odborů.

Ještě jednou mnohokráte děkujeme.

MUDr. Jiří BIOLEK, předseda MO OSZSP ČR Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o. z.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám