Podporujeme EPSU, která v souvislosti s MDŽ upozorňuje na diskriminaci žen v odměňování

Výkonná rada OS na svém jednání 8. března podpořila Evropskou federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU), která v této souvislosti připomněla nerovnosti v odměňování žen a mužů a vyzvala k ukončení škrtů ve veřejném sektoru – viz fotogalerie.

Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan zdůraznil, že úsporná opatření stále více dopadají na mzdy a zaměstnanost žen a je třeba ukončit tuto tichou krizi.

EPSU se na svých jednáních zabývala reakcemi vlád na to, jak finanční krize postihuje ženy pracující ve veřejném sektoru. Zkoumala vliv této krize na zaměstnanost a mzdy žen v České republice, Řecku, Irsku, Lotyšsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a ve Spojeném království.

V Řecku v letech 2008 až 2014 klesl počet žen zaměstnaných v klíčových odvětvích veřejné správy, školství a zdravotnictví o 76 900, tedy o 16,1 %, u mužů to bylo 15,5 %. Pracovní místa ve veřejné správě v tomto období byla zasáhnutá zvláště tvrdě, zaměstnanost žen zde klesla dvakrát více než zaměstnanost mužů – o 31 %.

Ve Spojeném království v letech 2011 až 2015 vzrostly výdělky mužů o 7,0 %, zatímco výdělky žen o 5,4 %.

V Rumunsku od roku 2008 vzrostly výdělky mužů o 15 %, zatímco výdělky žen o 13,5 %.

Téměř všude se rozdíly ve mzdách mužů a žen zvyšují, místo aby se snižovaly.

EPSU zdůrazňuje, že Mezinárodní den žen se oslavuje mezi odboráři po celé Evropě a je třeba v tento den připomenout boj za ukončení nerovnosti mezi pohlavími, propagovat rozmanitost a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty.

Foto Šárka Tikovská

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám