Pomoc ze Zajišťovacího fondu se týká i živelní pohromy!

Vážené kolegyně a kolegové,
v souvislosti s vichřicemi, které nás postihují, vám připomínáme, že v oprávněných případech je možné, aby si členové odborového svazu, kteří utrpěli škodu, požádali ze Zajišťovacího fondu o dar při živelní pohromě.

Dar náleží členovi, kterému vznikla škoda na domě, bytu nebo jeho zařízení nad 50 000 Kč v důsledku živelní pohromy (povodeň, vichřice, oheň atd.) vzniklé bez zavinění poškozeného nebo jeho blízké osoby. Pro přiznání daru je nutné vyhlášení stavu nebezpečí v dané oblasti.

Dar se poskytne ve výši 10 % ze vzniklé škody, nejvýše však 20 000 Kč.

Žádost o dar při živelní pohromě se podává na předepsaném formuláři – viz formuláře výše.

Žádost může být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání tohoto potvrzení pojišťovny.

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Načíst další
 
Napište nám