Porada Kraje Vysočina s vedením OS – 8. 3. 2018

Ve čtvrtek 8. března se v Jihlavě sešla porada předsedů odborových organizací z Kraje Vysočina nebo jejich zástupců s vedením odborového svazu, které tentokrát zastupovali místopředseda Lubomír Francl a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

Účastníci porady si vyslechli zprávu o činnosti vysočinské krajské rady, kterou místo nemocné předsedkyně krajské rady Jiřiny Marešové přednesla místopředsedkyně Hana Kabátková – viz níže jako soubor ke stažení.

Místopředseda Lubomír Francl na úvod připomněl, že ve dnech 22. až 24. listopadu se bude v pražském hotelu Olšanka konat sjezd odborového svazu. Předcházet mu ve všech krajích budou volební konference, vysočinská se bude konat ve středu 26. září.

Upozornil, že do organizací už byly poslány návrhy na úpravu stanov a žádost o zaslání podnětů k programu OS a finančnímu řádu. Zopakoval hlavní úkoly z programu odborového svazu a existující požadavky na upřesnění stanova odborového svazu. Věnoval se také otázce hospodaření OS a návrhu na valorizaci členských příspěvků a odvodů na OS.

Připomněl povinnosti odborových organizací, které se týkají rejstříkových soudů. Zdůraznil, že pokud odborová organizace obdrží od rejstříkového soudu jakoukoliv výzvu k doplnění údajů či listin, je vždy nutné bezodkladně kontaktovat ústředí odborového svazu. Apeloval na funkcionáře odborových organizací, aby sami nepodnikali žádné kroky! Odborová organizace je povinna nahlásit jakékoli změny údajů vždy nejprve na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Michaele Jiráskové, tel.: +420 267 204 324, e-mail: jiraskova.michaela@cmkos.cz. V případě nejasností ohledně zápisu údajů do spolkového rejstříku je třeba kontaktovat příslušného regionálního manažera odborového svazu.

Popsal také nové povinnosti odborových organizací, které se týkají ochrany údajů o členech odborových organizací a vyplývají z GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odborové organizace se musí návrhu přizpůsobit. OS zpracoval metodiku, která byla na poradě představena.

Místopředseda Francl zopakoval, jaká je aktuální personální situace na OS a kdo má na starosti jakou agendu.

Informoval o nových možnostech programu členské evidence TREWIS. V programu TREWIS ZO je nyní možné zadávat nejen změny v členské evidenci, ale i vstup a výstup ze Zajišťovacího fondu, dále je možné elektronicky vyplňovat a odesílat jak hlášenky odvodů členských příspěvků, tak od ledna i hlášenky pro platbu do ZF. Takže ZO, které plně využívají možnosti programu, nemusí již žádné hlášenky vyplňovat a posílat poštou.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala o využívání Zajišťovacího fondu a o tom, že od února se zvyšuje dar při ošetřování člena rodiny z 600 Kč na 700 Kč a dar při narození dítěte z 1500 Kč na 2000 Kč.

Připomněla nejnovější z benefitů pro členy OS – odborové pojištění D.A.S., které je možné využívat jak v oblasti pracovního práva, tak soukromého práva.

Věnovala se aktualitám z resortu zdravotnictví a sociálních služeb, především zvýšení platů a mezd a změnám v katalogu prací.

Seznámila také s činností odborového svazu na mezinárodní úrovni, kde dochází k velmi důležité výměně informací a zkušeností, protože hlavní problémy v dalších evropských zemích jsou podobné těm našim: odměňování, nedostatek personálu, bezpečnost, slaďování rodinného a pracovního života. Evropští odboráři z veřejných služeb dlouhodobě vystupují proti privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb, požadují nárok na zdravotní péči pro všechny a zavedení daně z finančních transakcí, která by zlepšila v jednotlivých zemích možnosti financování veřejných služeb.

Již několik let funguje evropský sociální dialog na úrovni nemocnic, nyní se v novém projektu začal rozvíjet evropský sociální dialog v sociálních službách.

Protože byl zároveň Mezinárodní den žen, připili si na závěr porady všichni na oslavu tohoto svátku.

Foto Miloslav Toušek

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 12:49

Někdy je strach zaměstnanců při zakládání odborů obrovský

V některých zařízeních byly zvoleny nové předsedkyně, které navyšují členskou základnu. Například nová paní předsedkyně v Nemocnici Jihlava, která za jeden měsíc navýšila členskou základu o 11 členů.

Aktuality 12. 4. 2022 / 13:59

Vysočinská porada s vedením OS – 22. 3. 2022

V úterý 22. března se konala on-line porada vedení OS s předsedy a dalšími zástupci odborových organizací působících v Kraji Vysočina.

Aktuality 25. 10. 2021 / 14:39

Krajská konference Kraje Vysočina 25. 10. 2021

Delegáti krajské konference Kraje Vysočina se sešli 25. 10. 2021 v salonku Pivovarské restaurace v Jihlavě.

Načíst další
 
Napište nám