Pořádáme semináře s cílem posílit sociální dialog na všech úrovních

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se zapojil do projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních, jehož nositelem je Českomoravská konfederace odborových svazů a partnery jednotlivé svazy.

V rámci tohoto projektu, jehož hlavním smyslem je posílit vědomí o nezastupitelnosti sociálního dialogu, odborový svaz zorganizuje osm vzdělávacích seminářů. Nosným tématem všech seminářů jsou aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Účastníky seminářů jsou předsedové odborových organizací a členové orgánů odborového svazu, kteří se účastní vyjednávání na všech úrovních.

Na jednotlivých seminářích s nimi lektoři diskutují na téma, jak je veden sociální dialog na úrovni podniku, kraje a státu. Na seminářích zaznějí příklady dobré i špatné praxe.

Odborový svaz na seminářích posbírá podněty z praxe na zkvalitnění spolupráce se zaměstnavateli, orgány veřejné správy a státu. Prostřednictvím výměny konkrétních zkušeností účastníci seminářů přispějí ke zkvalitnění sociálního dialogu a tím druhotně také ke zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám