Porady máme za sebou, uvidíme se na předsjezdových konferencích

V období od 25. března do 6. května se vedení odborového svazu sešlo ve všech krajích na poradách s předsedy a zástupci odborových organizací. Podalo jim informace jak o dění v odborovém svazu a přípravě našeho sjezdu, tak o jednáních, která s cílem zlepšit pracovní a mzdové podmínky našich členů vedeme na všech úrovních – s premiérem, ministry, úředníky. Zpětně jsme se dozvěděli o dění v regionech a o situaci v jednotlivých zařízeních. Pro ty z vás, co se nemohli zúčastnit, uvádím několik základních informací.

V bodě vnitrosvazové záležitosti jsme informovali o fungování Zajišťovacího fondu a o tom, kolika našim členům již byly vyplaceny peněžní dary. Připomněli jsme nabídky školení pro odboráře a také jsme hovořili o projektu, který bude OS realizovat ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.

Jeden z hlavních bodů porad byla příprava našeho sjezdu. Zúčastnění se zabývali návrhy na úpravy stanov, vyslechli si informace o hospodaření OS a diskutovali o ekonomice svazu, o potřebě zvyšovat prestiž odborů a členskou základnu.

Neméně důležitou část porad tvořila informace krajské rady o její činnosti – o problémech, ale i výsledcích odborové práce v daném kraji.

Bod aktuální informace nebyl tentokráte rozsáhlý. Vedení OS zasílá členské základně informace průběžně, vše máme na webu, a tak jsme se mohli věnovat i zahraničním aktivitám svazu.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala účastníky o práci evropských odborů, o připravovaných akcích a směrnicích. Připomněla, že je důležité věnovat se jednotlivým návrhům, které z Evropy přicházejí, již při jejich přípravě a ovlivňovat jejich podobu v době, kdy je to ještě možné.

Kolegyně a kolegové, děkujeme za výměnu zkušeností a názorů a těšíme se na viděnou na podzim na krajských předsjezdových konferencích.

Fotografie z jednotlivých porad viz níže ve fotogalerii.

Foto Miloslav Toušek a Šárka Tikovská

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám