Porady máme za sebou, uvidíme se na předsjezdových konferencích

V období od 25. března do 6. května se vedení odborového svazu sešlo ve všech krajích na poradách s předsedy a zástupci odborových organizací. Podalo jim informace jak o dění v odborovém svazu a přípravě našeho sjezdu, tak o jednáních, která s cílem zlepšit pracovní a mzdové podmínky našich členů vedeme na všech úrovních – s premiérem, ministry, úředníky. Zpětně jsme se dozvěděli o dění v regionech a o situaci v jednotlivých zařízeních. Pro ty z vás, co se nemohli zúčastnit, uvádím několik základních informací.

V bodě vnitrosvazové záležitosti jsme informovali o fungování Zajišťovacího fondu a o tom, kolika našim členům již byly vyplaceny peněžní dary. Připomněli jsme nabídky školení pro odboráře a také jsme hovořili o projektu, který bude OS realizovat ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.

Jeden z hlavních bodů porad byla příprava našeho sjezdu. Zúčastnění se zabývali návrhy na úpravy stanov, vyslechli si informace o hospodaření OS a diskutovali o ekonomice svazu, o potřebě zvyšovat prestiž odborů a členskou základnu.

Neméně důležitou část porad tvořila informace krajské rady o její činnosti – o problémech, ale i výsledcích odborové práce v daném kraji.

Bod aktuální informace nebyl tentokráte rozsáhlý. Vedení OS zasílá členské základně informace průběžně, vše máme na webu, a tak jsme se mohli věnovat i zahraničním aktivitám svazu.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala účastníky o práci evropských odborů, o připravovaných akcích a směrnicích. Připomněla, že je důležité věnovat se jednotlivým návrhům, které z Evropy přicházejí, již při jejich přípravě a ovlivňovat jejich podobu v době, kdy je to ještě možné.

Kolegyně a kolegové, děkujeme za výměnu zkušeností a názorů a těšíme se na viděnou na podzim na krajských předsjezdových konferencích.

Fotografie z jednotlivých porad viz níže ve fotogalerii.

Foto Miloslav Toušek a Šárka Tikovská

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám