Porušení občanských práv v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech

To by se u nás stát nemohlo, tak tohle přesně jsme si říkali ještě před měsícem. Nenapadlo by nás, že v naší nemocnici dojde k bezprecedentnímu porušení základních práv zaměstnanců tím, že Psychiatrická nemocnice v Dobřanech jako zaměstnavatel a současně jako správce osobních údajů zaměstnanců zpřístupni údaje o tom, kdo ze zaměstnanců je a není odborově organizován.

Jistě se ptáte, jak k tomu došlo. Po prvním kole výběrového řízení na ředitele naší nemocnice úzká skupina převážně vedoucích pracovníků napsala otevřený dopis ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatopluku Němečkovi na podporu bývalého ředitele MUDr. Vladislava Žižky. Tento dopis měl na první na první pohled budit dojem, že se jedná o spontánní akci stovek našich zaměstnanců, ačkoliv se ve skutečnosti jednalo spíše jen o manažersky připravenou PR akci některých zaměstnanců. Část těchto manažerů nejenže sama formulovala text, ale také aktivně působila na podřízené na nižších stupních řízení, aby tento dopis v co nejhojnějším počtu podepisovali. Jsou rovněž poznatky o tom, že řadě zaměstnanců byl tento dopis dáván k podpisu v neúplné podobě jako podpisový arch. Zaměstnanci při podpisu neměli úplnou informaci o tom, komu všemu je dopis adresován, a hlavně, že se má v dopise objevovat údaj o počtu odborově organizovaných zaměstnanců.

Autoři otevřeného dopisu v jeho závěru prezentují, a to bez souhlasu odborové organizace i jednotlivých zaměstnanců, celkové i procentuální počty odborově organizovaných zaměstnanců, kteří dopis podepsali. Dopis nebyl s odborovou organizací nijak projednáván. přičemž vedení naší nemocnice považovalo jindy za nutné projednávat i méně podstatně závažné kroky, než jaké představuje dopis doručený nejvyšším představitelům výkonné i zákonodárné moci v České republice.

Protože primárními autory PR akce v podobě otevřeného dopisu jsou – jak je již výše uvedeno – takřka výhradně zaměstnanci na vysokých manažerských postech v rámci naší nemocnice, došlo tím ke zneužití jejich postavení a získání protiprávně citlivých osobních údajů zaměstnanců (členství v odborové organizaci), ke kterým podle zákona nesmí mít vůbec přístup.

Na vedení nemocnice se obrátila předsedkyně OS Dagmar Žitníková se žádostí o urychlené řešení a vyvození sankcí proti těm, kteří zákony porušili. Vzhledem k tomu, že vedení Psychiatrické nemocnice v Dobřanech zatím tento problém vůbec neřeší, obrátíme se na vedení našeho svazu a budeme konzultovat podání stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů a Státní úřad inspekce práce.

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:53

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 24. 2. 2023 / 16:28

Bitvu o jihomoravské zdravotnictví jsme vyhráli, ale…

Chtěl bych se zamyslet nad směřováním zdravotnictví v Jihomoravském kraji.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Načíst další
 
Napište nám