Povodně. Utrpení i solidarita

Naše odbory se od začátku svého vzniku snaží prosadit zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance v nemocnicích, lázních, hygieně, záchranných službách, kojeneckých ústavech, sociálních službách, zkrátka v našich resortech. Poslední dobou se nám moc nedaří. Možná je to i tím, že v české kotlině už dlouho vládne „nečas“.

Jsou ovšem i větší katastrofy. Příroda nám opět připomněla, že větru a dešti se poroučet nedá. Čechy postihly rozsáhlé záplavy a povodně. Tisíce lidí muselo opustit své domovy a jen přihlížet postupující vodě.

Zdálo by se, že většina lidí v dnešní sociálně nepříznivé situaci propadne beznaději. Opak je ovšem pravdou. Vypadá to, že rozhádaný, frustrovaný a netečný národ přírodní pohroma vyburcovala z letargie. Vzájemná pomoc, solidarita a nabídnutá ruka jsou typickými atributy posledních dnů.

Také odborový svaz chce pomoci. Pro zaměstnance a zaměstnavatele odbory připravily informace, jak pomoci zaměstnancům postiženým povodněmi, jaké možnosti jim dává zákoník práce a další právní předpisy. Předsedům odborových organizací jsme zaslali instrukce, jak si mohou naši členové požádat o finanční dar z prostředků odborového svazu.

Někteří naši kolegové pomáhají přímo ve svých bydlištích.

Povodně jsou pro všechny hrozným zážitkem. Přinesly lidem utrpení, nejistotu, psychická traumata, materiální škody.

Na druhou stranu povodně přinášejí i víru a naději. Víru v to, že v nouzi poznáš přítele. Naději, že dobrý člověk stále žije a že si přes všechny neshody dokážeme navzájem pomoci.

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:53

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 24. 2. 2023 / 16:28

Bitvu o jihomoravské zdravotnictví jsme vyhráli, ale…

Chtěl bych se zamyslet nad směřováním zdravotnictví v Jihomoravském kraji.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Načíst další
 
Napište nám