Povodně. Utrpení i solidarita

Naše odbory se od začátku svého vzniku snaží prosadit zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance v nemocnicích, lázních, hygieně, záchranných službách, kojeneckých ústavech, sociálních službách, zkrátka v našich resortech. Poslední dobou se nám moc nedaří. Možná je to i tím, že v české kotlině už dlouho vládne „nečas“.

Jsou ovšem i větší katastrofy. Příroda nám opět připomněla, že větru a dešti se poroučet nedá. Čechy postihly rozsáhlé záplavy a povodně. Tisíce lidí muselo opustit své domovy a jen přihlížet postupující vodě.

Zdálo by se, že většina lidí v dnešní sociálně nepříznivé situaci propadne beznaději. Opak je ovšem pravdou. Vypadá to, že rozhádaný, frustrovaný a netečný národ přírodní pohroma vyburcovala z letargie. Vzájemná pomoc, solidarita a nabídnutá ruka jsou typickými atributy posledních dnů.

Také odborový svaz chce pomoci. Pro zaměstnance a zaměstnavatele odbory připravily informace, jak pomoci zaměstnancům postiženým povodněmi, jaké možnosti jim dává zákoník práce a další právní předpisy. Předsedům odborových organizací jsme zaslali instrukce, jak si mohou naši členové požádat o finanční dar z prostředků odborového svazu.

Někteří naši kolegové pomáhají přímo ve svých bydlištích.

Povodně jsou pro všechny hrozným zážitkem. Přinesly lidem utrpení, nejistotu, psychická traumata, materiální škody.

Na druhou stranu povodně přinášejí i víru a naději. Víru v to, že v nouzi poznáš přítele. Naději, že dobrý člověk stále žije a že si přes všechny neshody dokážeme navzájem pomoci.

Podobné články

Aktuality 6. 6. 2022 / 14:43

Hrdinové mezi námi

Nedá mi, abych nereagovala na nešťastnou událost, která se odehrála v tomto týdnu v Domově Alzheimer v Roztokách u Prahy.

Aktuality 2. 6. 2022 / 20:06

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 1. 6. 2022 / 20:37

Komplikovaný Olomoucký kraj

Možná vás titulek Komplikovaný Olomoucký kraj překvapil, ale s určitou dávkou smutku a rozhořčení musím konstatovat, že jsem se nespletl a opravdu je to tak.

Načíst další
 
Napište nám