Poznamenejte si už nyní termíny krajských konferencí, ať na ně můžete přijít!

Milé kolegyně a kolegové, vedení odborového svazu bude v roce 2018 opět pořádat ve všech krajích na podzim krajské konference. Termíny a místa krajských konferencí už jsou známé a takto v předstihu vás o nich informujeme proto, abyste si je mohli poznačit do svých diářů a abyste si na svých pracovištích mohli včas zařídit, abyste se konferencí mohli zúčastnit. Je to velmi důležité!

Termíny a místa konání krajských konferencí naleznete níže jako soubor ke stažení a vyšly také v lednovém Bulletinu na straně 9.

Na krajských konferencích budou předány informace potřebné k naší společné práci, seznámíme vás s aktuálním děním v resortech zdravotnictví a sociálních služeb, samozřejmě zazní i informace z oblasti hygieny a lázeňství. Zásadním bodem jednání bude vyhodnocení úprav mezd a platů v roce 2018.

Zazní rovněž informace o benefitech, které odborový svaz nabízí svým členům, jako je pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S., T-Mobile a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli u pojišťovny ČPP.

Dalším důležitým bodem jednání bude příprava VIII. sjezdu OS, který se uskuteční ve dnech 22.–24. listopadu 2018 v Praze. Tuto přípravu jsme zahájili již na podzimních konferencích v roce 2017 a výkonná rada OS se na svých jednáních zabývá přípravou programu OS na další období, ale také návrhy na změnu stanov a dalších vnitřních předpisů OS.

Připomínáme, že všechny naše odborové organizace již byly vyzvány, aby na adresu vedení OS posílaly své náměty a návrhy na změnu stanov, volebního a finančního řádu na další období.

Na podzimních krajských konferencích bychom chtěli již projednávat konkrétní znění dokumentů tak, jak budou předloženy na VIII. sjezdu OS.

Konference budou volební, volit se na nich budou členové krajských rad, člen výkonné rady, delegáti sjezdu odborového svazu a kandidáti do dozorčí rady OS.

Podrobnější informace o všech těchto záležitostech budou do odborových organizací včas zaslány.

Z výše uvedených důvodů je velmi důležité, abyste se krajských konferencí ve vašem kraji zúčastnili!

Pokud by se skutečně za vaši odborovou organizaci nemohl krajské konference nikdo z vážných důvodů zúčastnit a vy máte informaci, o které si myslíte, že je důležitá, a chtěli byste se o ni podělit s kolegy, můžete nám ji sdělit i prostřednictvím e-mailu nebo dopisu. Vaše informace rádi předáme.

Věříme, že tato situace bude výjimečná a že vzhledem k důležitým bodům, které se budou projednávat, se budete moci jednání osobně zúčastnit.

Těšíme se na osobní setkání s vámi.

Za vedení OS místopředseda Mgr. Lubomír Francl

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:33

O odborech v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupkyním odborové organizace OSZSP ČR Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Načíst další
 
Napište nám