Práce přesčas u těhotné zaměstnankyně

Může těhotná zaměstnankyně vykonávat práci přesčas? P. K., Praha

Právní předpisy zakotvují pro některé skupiny zaměstnanců zvláštní pracovní podmínky, pokud jde o práci, která jim může být přidělována, její rozsah a podmínky, za nichž je tato práce vykonávána. Jednou z těchto skupin jsou těhotné zaměstnankyně. Cílem této zvláštní právní úpravy pro těhotné zaměstnankyně je jejich ochrana před pracemi, které by ohrožovaly jejich těhotenství a zdravý vývoj nenarozeného dítěte.

Ustanovení § 241 zákoníku práce výslovně zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Tento zákaz je absolutní a vztahuje se jak na nařízenou, tak i na dohodnutou práci přesčas, tedy i na práci přesčas, se kterou by zaměstnankyně vyslovila souhlas. Podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. q) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se porušením zákazu zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas dopustí právnická osoba správního deliktu na úseku pracovní doby, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč. Stejnou výší pokuty může být podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. q) zákona o inspekci práce sankcionován i zaměstnavatel – fyzická osoba.

Z výše uvedeného vyplývá, že těhotná zaměstnankyně nemůže vykonávat práci přesčas. Pokud by zaměstnavatel porušil ten

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Načíst další
 
Napište nám