Práce přesčas u těhotné zaměstnankyně

Může těhotná zaměstnankyně vykonávat práci přesčas? P. K., Praha

Právní předpisy zakotvují pro některé skupiny zaměstnanců zvláštní pracovní podmínky, pokud jde o práci, která jim může být přidělována, její rozsah a podmínky, za nichž je tato práce vykonávána. Jednou z těchto skupin jsou těhotné zaměstnankyně. Cílem této zvláštní právní úpravy pro těhotné zaměstnankyně je jejich ochrana před pracemi, které by ohrožovaly jejich těhotenství a zdravý vývoj nenarozeného dítěte.

Ustanovení § 241 zákoníku práce výslovně zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Tento zákaz je absolutní a vztahuje se jak na nařízenou, tak i na dohodnutou práci přesčas, tedy i na práci přesčas, se kterou by zaměstnankyně vyslovila souhlas. Podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. q) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se porušením zákazu zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas dopustí právnická osoba správního deliktu na úseku pracovní doby, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč. Stejnou výší pokuty může být podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. q) zákona o inspekci práce sankcionován i zaměstnavatel – fyzická osoba.

Z výše uvedeného vyplývá, že těhotná zaměstnankyně nemůže vykonávat práci přesčas. Pokud by zaměstnavatel porušil ten

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám