Pracovnělékařská prohlídka zaměstnance po dlouhodobé pracovní neschopnosti

V březnu jsem byl na operaci a od té doby jsem byl v pracovní neschopnosti. Teď bych se měl vrátit zpátky do práce jako sanitář, zaměstnavatel mě však chce poslat k závodnímu lékaři na prohlídku, aby se znovu ověřilo, zda jsem schopen dělat svoji práci. Podle mého ošetřujícího lékaře jsem naprosto v pořádku. Má zaměstnavatel právo mě poslat k závodnímu lékaři na mimořádnou prohlídku? L. K., Liberec

Dle § 103 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP) je zaměstnavatel mimo jiné povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, dále je povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, a též nahradit zaměstnanci, který se podrobí této pracovnělékařské prohlídce, případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec je potom povinen v souladu s § 106 odst. 4 písm. b) ZP se těmto pracovnělékařským prohlídkám podrobit.

Zaměstnavatel obvykle mimořádnou prohlídku požaduje, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb („závodní lékař“) posoudil, jestli se nezměnila zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu konkrétního druhu práce s ohledem na pracovní rizika. Ve vztahu k návratu do zaměstnání po dlouhodobé nemoci platí, že zaměstnavatel je podle § 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), povinen poslat zaměstnance na mimořádnou lékařskou prohlídku, pokud byl výkon práce přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

V této souvislosti připomínáme, že zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele k prohlídce žádost se všemi informacemi, které jsou nezbytné pro objektivní posouzení zdravotní způsobilosti poskytovatelem pracovnělékařských služeb (např. druh práce, rizikové faktory zdravotní i bezpečnostní, zařazení práce do kategorií atd.).

Je-li tedy zaměstnanec v dlouhodobé pracovní neschopnosti po dobu delší než 8 týdnů, je zaměstnavatel podle výše uvedeného povinen zaměstnance vyslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku a zaměstnanec se jí musí podrobit.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám