Pracovnělékařská prohlídka zaměstnance po dlouhodobé pracovní neschopnosti

V březnu jsem byl na operaci a od té doby jsem byl v pracovní neschopnosti. Teď bych se měl vrátit zpátky do práce jako sanitář, zaměstnavatel mě však chce poslat k závodnímu lékaři na prohlídku, aby se znovu ověřilo, zda jsem schopen dělat svoji práci. Podle mého ošetřujícího lékaře jsem naprosto v pořádku. Má zaměstnavatel právo mě poslat k závodnímu lékaři na mimořádnou prohlídku? L. K., Liberec

Dle § 103 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP) je zaměstnavatel mimo jiné povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, dále je povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, a též nahradit zaměstnanci, který se podrobí této pracovnělékařské prohlídce, případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec je potom povinen v souladu s § 106 odst. 4 písm. b) ZP se těmto pracovnělékařským prohlídkám podrobit.

Zaměstnavatel obvykle mimořádnou prohlídku požaduje, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb („závodní lékař“) posoudil, jestli se nezměnila zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu konkrétního druhu práce s ohledem na pracovní rizika. Ve vztahu k návratu do zaměstnání po dlouhodobé nemoci platí, že zaměstnavatel je podle § 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), povinen poslat zaměstnance na mimořádnou lékařskou prohlídku, pokud byl výkon práce přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

V této souvislosti připomínáme, že zaměstnanec musí mít od zaměstnavatele k prohlídce žádost se všemi informacemi, které jsou nezbytné pro objektivní posouzení zdravotní způsobilosti poskytovatelem pracovnělékařských služeb (např. druh práce, rizikové faktory zdravotní i bezpečnostní, zařazení práce do kategorií atd.).

Je-li tedy zaměstnanec v dlouhodobé pracovní neschopnosti po dobu delší než 8 týdnů, je zaměstnavatel podle výše uvedeného povinen zaměstnance vyslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku a zaměstnanec se jí musí podrobit.

Podobné články

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Načíst další
 
Napište nám