Pracovní poměry na dobu určitou

Pokud je se zaměstnancem sjednán třikrát pracovní poměr na dobu určitou, pak následuje další (v pořadí 4.) pracovní poměr, tentokrát na dobu neurčitou. Co se stane, když zaměstnanec sám dá výpověď ze svého pracovního poměru na dobu určitou, pak se chce vrátit zpět a je mu opět nabídnuta pracovní smlouva na dobu určitou? F. K., Praha

Sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou se zaměstnancem, který byl u téhož zaměstnavatele již předtím zaměstnán v pracovním poměru na dobu určitou (například i opakovaně, nejvýše 3x) neznamená, že se „anulují“ předchozí pracovní poměry na dobu určitou. V dotazovaném případě se tedy pracovní poměr na dobu neurčitou pouze nezapočte do maximálního – zákonem dovoleného – počtu opakování pracovních poměrů na dobu určitou (tzv. pravidlo „3x a dost“ stanovené v § 39 odst. 2 zákoníku práce).

Příklad: Zaměstnanec měl 3 pracovní poměry na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 30. 5. 2013, pak od 1. 6. 2013 do 31. 1. 2014 a konečně od 1. 2. 2014 do 30. 11. 2014. Následně sjednal s týmž zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou, a to s účinností např. od 1. 12. 2014. Posledně uvedený pracovní poměr na dobu neurčitou skončil na základě výpovědi dané zaměstnancem dne 30. 4. 2015. Protože od posledního pracovního poměru na dobu určitou zatím neuplynuly 3 roky (skončil 30. 11. 2014), nemůže zaměstnavatel nyní platně sjednat další (tj. v pořadí již 4.) pracovní poměr na dobu určitou. Pokud by měl zaměstnanec nastoupit ke stejnému zaměstnavateli, pak jedině na dobu neurčitou. Zaměstnavatel bude moci s tímto zaměstnancem platně sjednat pracovní poměr na dobu určitou až nejdříve od 1. 12. 2017.

Pokud by byl přesto sjednán pracovní poměr na dobu určitou před 1. 12. 2017, bude pracovní smlouva v té části, která se týká sjednání doby určité, neplatná. Zaměstnanec má pak možnost postupovat podle § 39 odst. 5 zákoníku práce, tzn. jednak oznámit před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jednak dát k soudu návrh na určení, zda byly splněny podmínky pro jednání pracovního poměru na dobu určitou. Zaměstnanec musí stihnout uplatnit u soudu takový návrh nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. V uvažovaném příkladu lze předpokládat, že zaměstnanec bude u soudu úspěšný.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám